Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria

Skapad 2020-05-05 08:28 i Vårbyskolan Huddinge
Grundsärskola 9 Svenska som andraspråk
Litteraturhistoria handlar om flera olika saker. Det kan vara hur människans sätt att förstå och beskriva verkligheten växlar, hur genrer och litterära grepp uppstår och utvecklas, hur olika stilgrepp formar och skapar förutsättningar för skapande om de villkor under vilka utvecklingen sker, hur författarna levde och hur människan och samhället skildras Under veckorna 18-21 kommer vi att arbeta med litteraturhistoria.

Innehåll

Du kommer att få en tidsepok att arbeta med, vilken du och din grupp får kommer att lottas. Vi kommer att arbete med följande epoker. 

 • Antiken, ca 500 - 500 e. Kr 
 • Medeltiden, ca 500-1500-talet 
 • Renässansen, 1400-1500-talet 
 • Upplysingen, 1700-talet 
 • Romantiken, slutet av 1700-talet - mitten av 1800-talet 
 • Realismen, ca mitten av 1800-talet 
 • Modernismen, ca 1900-1945 
 • Deckarvågen i Sverige 

 

Du kommer att träna att: 

- kommunicera digitalt, 

- skriva stödord, 

- hantera olika källor, och

- ta ut fakta och sammanställa

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sva  7-9
 • Muntliga presentationer. Stödord, bilder och digitala medier och verktyg samt annat för att planera och genomföra en presentation.
  Sva  7-9
 • Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.
  Sva  7-9
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
  Sva  7-9
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sva  7-9

Matriser

Sva
Muntlig presentation

På väg mot E
E
På väg mot C
C
På väg mot A
A
Förberedelser
Viss förberedelse och träning har skett. Du försöker att inte läsa innantill hela tiden utan tittar upp från manus då och då.
Du har förberett sig genom att ta med sig stödord och kan använda dessa. Läser inte alls innantill.
Det är tydligt att du har tränat mycket. Du behöver bara stödorden för att komma ihåg detaljer och ordning men kan uttrycka sig fritt i ämnet.
Koppling till upphovsman
Du resonerar om verket med kopplingar till dess upphovsman på ett enkel sätt.
Du resonerar om verket med kopplingar till dess upphovsman på ett utvecklat sätt.
Du resonerar om verket med kopplingar till dess upphovsman på ett välutvecklat sätt.
Du drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Du drar då relativt väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Du drar då väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Innehåll
Din presentation har ett försök till inledning och avslutning.
Din presentation har en intresseväckande inledning och en avslutning.
Din presentation har en effektiv inledning och tydlig avslutning.
Din presentation är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Din presentation har en röd tråd.
Din presentation är genomtänkt.
Du behandlar ämnet på ett enkelt sätt.
Du behandlar ämnet på ett utvecklat sätt.
Du behandlar ämnet på ett välutvecklat och nyanserat sätt.
Tydlighet
Man förstår vad som sägs utan större ansträngning.
Språket är tydligt och det är lätt att förstå vad som sägs. Bilder och andra hjälpmedel bidrar till att innehållet blir lättare att ta till sig.
Språket är varierat och strukturen i presentationen och användandet av bilder bidrar till att redovisningens innehåll är lätt att förstå och lyssna på.
Din presentation har viss anpassning till syfte, publik och situation.
Din presentation har relativt god anpassning till syfte, publik och situation.
Din presentation har god anpassning till syfte, publik och situation.
Engagemang
Presentationen framförs i huvudsak engagerat och intresseväckande.
Presentationen framförs engagerat och intresseväckande.
Helheten i presentationen är genomtänkt och väcker intresse.
Språk
Du använder ett språk som i huvudsak fungerar för ämnet och publiken.
Du använder ett språk som fungerar relativt väl för ämnet och publiken.
Du använder ett språk som fungerar väl för ämnet och publiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: