Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppstartsplanering HT 2020 Myggan

Skapad 2020-05-05 08:47 i Tamburinen Haninge
Vi har planerat vår uppstart inför HT 2020 där barnen projekt kring imse vimse byggs vidare.
Förskola
Det här är en planering för hur vi startar upp projektet i början av terminen. En planering för de första 5-6 veckorna.

Innehåll

Fokusområde som vi valt: Natur -  Levande och icke levande

Syfte: Att barnen ska få en djupare förståelse för fåglar och att hitta nya kunskaper om dom olika fåglarna och vad med fåglar som är intressant. 

Uppstartsfråga: Hur kan vi tillsammans med barnen utforska fåglar med hjälp av de 100 språken?

Avdelningens egna värdeord: Trygghet, Naturnära, Gemenskap, VI-känsla, Nyfikenhet

Så här planerar vi att arbeta med Raster:

-Språk, kommunikation​ och förhandling:

 • Högläsning - låna in böcker som innehåller fakta och bilder med fåglar.
 • Samling - vem är här, vad heter du 
 • Sånger & ramsor - samt bilder på olika fåglar och skapa en diskussion kring dom .
 • Vi ska använda bildstöd till barnen för att underlätta i övergångarna mellan aktiviteter och för att alla barn ska hänga med. 
 • Förhandling - Hur gör vi när vi är oense? Hur löser vi det här? Fokusera på hur vi är gentemot varandra, hur är man en bra kompis?
 • Relationsskapande - samlingslekar, 
 • -Digitalt och ​analogt:
 • Digitala verktyg - Ipad: Vi pedagoger kan fota och filma naturen och fåglar inom verksamheten , detta för att kunna titta och prata om och få mer av barnens perspektiv. Projektor: Vi tänker projicera upp rörelsesånger och dans samt reflektera över bilder och filmer på vad vi har arbetat med tillsammans. Kameraägg: Vi tänker att om hittar tex fjädrar, avföring, mat osv titta med hjälp av kameraägget, hur ser den ut? Vilka färger visas? Självklart med hjälp.
 • Analoga verktyg - Vi tänker att vi börjar terminen med enklare uttryckssätt såsom tecknande och målning. Detta för att göra det lättare för både oss och barnen i uppstarten med inskolningar och gruppdynamik. 

-Normkritik och Normkreativitet:

 • Vi fortsätter vårt arbete med att se barnen som självständiga individer som alla är viktiga i vår verksamhet. Barnen duger precis som dom är och det tycker vi är viktigt att barnen faktiskt känner. Utan den känslan så är det svårt att hitta trygghet i en stor barngrupp. 
 • Vi använder oss av okodat material och återbruksmaterial
 • Vi jobbar utifrån begreppet barn kan. vi vill att barnen försöker och utmanar sig själva innan vi självklart hjälper dom.

-Barns rättigheter

 • Vi använder barnkonventionen dagligen i verksamheten, dels för att guida oss i arbetet med barnen men också för att barnen ska få insikt i vad dom verkligen har rätt till på ett enkelt sätt. Vi använder oss av serien kompis böckerna som är baserad på barnkonventionen. 
 • Vi arbetar för att öka barnens delaktighet och inflytande dels i dagliga rutiner, men också i planerade aktiviteter. Detta dels genom att barnen ges möjligheter till att välja mellan olika alternativ, men också att barnen är med och planerar fram vår verksamhet tillsammans med oss pedagoger. 
 • Under vår samling så fokuserar vi på vilka som är här och vilka som är hemma och varför dom är hemma, detta har verkligen gjort barnen mer delaktiga och engagerade i vår samling. 
 • Vi utreder situationer där vi känner att vissa barn inte riktigt hänger med och hur vi kan göra för att underlätta för dessa barn i dessa situationer. Vi arbetar ständigt för att anpassa verksamheten utifrån barnens förutsättningar.
 • Vi tycker att det är viktigt att barnen ger tillåtelse till att bli fotograferade och dokumenterade.

Gruppindelning:  Då vi just nu i princip startar upp en helt ny barngrupp så håller vi oss till gemensam grupp, eventuellt delar upp i två.

Det här blir vårt observationsfokus: Vi behöver under dessa första veckor fokusera på att fånga vad med fåglar som fångar barnens intresse mest. På det sättet vet vi var vi ska fortsätta bygga vidare på vårt arbete med fåglar. Då kanske vi fångar upp tre områden som barngruppen verkar mest intresserad av och börjar där så ser vi var vi hamnar efter det.

Så här dokumenterar vi: Ipad - foto/film, Post-it, dator - unikum, block.

Så här delar vi upp pedagoger:  Vi behöver ha en öppen dialog kring hur vi delar upp oss inomhus respektive utomhus. 

Material och miljöer vi erbjuder barnen: Vi har precis förändrat vår innemiljö med nya möbler för att barnen lättare ska kunna se vår uppdelning i rummet med stationerna. Vi upplever att det är tydligare nu.

 • Vi har en bilhörna som ligger lite avskiljes. Där finns stora och små bilar, en bilmatta är placerad på ett lågt bord. Där kan barnen antingen sitta på mattan och utforska bilarna eller stå vid sidan om.
 • En byggplats som är mer inramad nu. Här finns stora klossar samt mindre mer utmanande material som barnen kan utmanas med i bygg & konstruktion.
 • En läshörna i stora rummet respektive bibliotek i samlingsrummet/dansrummet. Här kan barnen ta en lugn stund och bläddra i en bok. Det finns kuddar och en mjuk matta att sitta på tillsammans med babblarna.
 • Ljusbord med klossar och babblarna. Här kan barnen utforska ljus tillsammans med färgglada genomskinliga klossar. Där finns även små babblarnafigurer eftersom barnen har ett stort intresse för babblarna.
 • Mandalashörna. Här har vi satt mandalasmönster på vårt höga bord tillsammans med material som finns tillgängligt i stängda burkar (pga att inte dom yngre barnen ska stoppa materialet i munnen). Här har vi skapat en plats speciellt utformad för dom äldre barnen. 
 • Duplo. Finns tillgängligt vid duplobordet. Där kan barnen sitta kring bordet flera barn och bygga tillsammans. 
 • Tecknahörna där man även kan utforska skriftspråket. Här finns färgpennor, tuschpennor, kakelplattor, ritpapper, färgpapper, bokstäver på väggen, bokstäver på papper och barnens namn.
 • Målerihörna. Här finns vattenfärg, målarfärg, penslar i olika tjocklekar och förkläden.
 • Vi har två hyllor fulla med material som kan användas längs med vårt långbord, exempelvis pärlor deg lego piprensare lim paljetter
 • Vi vill skapa flera mötesplatser för barnen för att motverka spring.

Tid. Planera tiden: just nu ligger ligger all våran tid på att skapa en lugn och trygg miljö för våra nya och gamla barn, samt få med fåglar in i vardagen.

Så här reflekterar vi: genom att fota och filma, låta tex spela upp filmen vi tidigare gjort för att se hur barnen reflekterar kring den. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: