Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Individer och gemenskaper - Ungdomars identitet

Skapad 2020-05-05 08:50 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vi kommer i detta arbetsområde arbeta med de teorier som förklarar hur ungdomars identiteter formas och förändras under livet.

Innehåll

Bedömning: Bedömning sker via en individuell fördjupning och gruppdiskussioner

Tidsplan: ca 3 veckor

Arbetssätt och Undervisning:
 - Lärarledda lektioner
 - Eget fördjupningsarbete
- Filmer
- Teorier från arbetsboken

Frågeställningar under arbetsområdet:
Vad är en identitet?
Hur kan en identitet skapas?
Kan man ha mer än en identitet?

 

Digitalt mål: Aktivt arbete med chromebooks för inlämningsuppgift och informationssökning

Språkmål: Att förstå ämnesspecifika termer och begrepp

Begreppslista

 • Identitet
 • Välbefinnande
 • Socioekonomi
 • Kön
 • Sexuell läggning
 • Media
 • Uppväxt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9

Matriser

Sh
Ungdomars Identitet 7-9

Insats krävs
Grundläggande kunskap
Goda Kunskaper
Mycket goda kunskaper
Sociala strukturer
 • Sh  E 9
Eleven har ej visat på grundläggande kunskaper
Eleven kan på ett grundläggande sätt beskriva hur identiteter påverkas av de sociala strukturerna i samhället
Eleven kan på ett relativt gott sätt beskriva hur identiteter påverkas av de sociala strukturerna i samhället
Eleven kan på ett gott sätt beskriva hur identiteter påverkas av de sociala strukturerna i samhället
Begrepp
Eleven har ej visat på grundläggande kunskaper
Eleven använder sig av begrepp och modeller på ett grundläggande sätt
Eleven använder sig av begrepp och modeller på ett gott sätt
Eleven använder sig av begrepp och modeller på ett mycket gott sätt
Resonera
Eleven har ej visat på grundläggande kunskaper
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra
Eleven kan föra relativt goda resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra
Eleven kan föra goda resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra
Undersöka samhällsfrågor
Eleven har ej visat på grundläggande kunskaper
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: