Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Swedish school system vs

Skapad 2020-05-05 09:06 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Ett kort arbete där eleverna ska jämföra skolsystemet i ett engelsktalande land med vårt här i Sverige. Ingår gör även att jämföra en tonårings liv här i Sverige med en tonårings liv i ett engelsktalande land.
Grundskola 8 – 9 Engelska
In this course we are going to focus on school systems and living conditions in english speaking countries.

Innehåll

W 19 - 22

 

Purpose:

Teaching in English should essentially give pupils the opportunities to develop their ability to:
* understand and interpret the content of spoken English and in different types of texts,
* express themselves and communicate in speech and writing,

choose texts and spoken language from different media and with some relevance use the selected material in their own production and interaction.
* use language strategies to understand and make themselves understood,
* adapt language for different purposes, recipients and contexts, and
* reflect over living conditions, social and cultural phenomena in different contexts and parts of the world where English is used. 

 

Goal:

 • To learn more about different school systems 

 • To gain a better understanding of the way teenagers live in countries in the English speaking world

 

Instruction and assignment:

This course consists of two different assignments. 

We are going to 

 • compare education between Sweden and an English speaking country like the UK, USA, Canada, India or Australia 

 • compare the way teenagers live to our way of living here in Sweden.

 

Part 1, School system (four lessons including presentation)

 You are going to give a presentation about a school system in small groups. Information from three different sources in English are required. Välja och använda material, formulera sig i tal, formulera sig anpassat.

 

In your presentation you are to attend to the following questions:

 • The school system.

 • The grading system.

 • The organization of the school such as timetable, subjects, school year, meals.

 • Possible costs.

 • Own reflections over school conditions in the country you have chosen compared to our school.

 

Here you find useful information:

https://www.internationalstudent.com/study_uk/education_system/

http://www.fulbright.org.uk/study-in-the-usa/school-study/us-school-system

https://www.justlanded.com/english/United-States/USA-Guide/Education/The-American-school-system

http://www.australianschoolsdirectory.com.au/educationinformation.php?region=48

https://www.youtube.com/watch?v=K7_v6-HyU58

https://www.justlanded.com/english/Canada/Canada-Guide/Education/Public-Schools

https://www.youtube.com/watch?v=EuT47EVRego

https://www.youtube.com/watch?v=TpdoYhT43rU

https://www.youtube.com/watch?v=I-d3L3F_ELo

https://www.angloinfo.com/how-to/india/family/schooling-education/school-system

https://www.youtube.com/watch?v=aKspt58JbsM


https://kids.kiddle.co/Wiki - light facts

 

Part 2, A Teenager's Life in Sweden (two lessons)

You are going to compare your life to a teenager living in an english speaking country. You are going to read a text and watch videos and then write a text where you talk about your life and reflect on the differences and similarities you find. Diskutera och jämföra

 

Read the text: https://docs.google.com/document/d/1LqqaHfVc9cHvvYWJ1FqyTM5bwHMz0QZhg05-MXiDAjU/edit?usp=sharing 

Write your text, about 500 words.

 

The following are to be included:

 • Short presentation of yourself

 • Your school and school system

 • How it is to be a teenager in Sweden: what do teenagers do, what is important to them?

 • What differences are there in the descriptions of teenage life in the country you have chosen? What do you think about the differences and similarities you find?There are a lot of videos on Youtube where teenagers show their ordinary life in school such as:

https://www.youtube.com/watch?v=I1wG-KXwXs0

https://www.youtube.com/watch?v=CK2y3iBieq8

Just an Ordinary Day in London - a text from Good Stuff B about an ordinary school day in the UK.

Uppgifter

 • School system

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9

Matriser

En
Matris i engelska (alla kriterier)

E
C
A
Välja & använda material
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Formulera sig i tal
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och sammanhängande
Formulera sig i skrift
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Diskutera och jämföra
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kundskaper
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kundskaper
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kundskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: