Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Röra sig allsidigt Väståkraskolans fritidshem

Skapad 2020-05-05 09:01 i Väståkra F-9 Trelleborg
Grundskola F – 6
Du kommer lära dig nya lekar/aktiviteter tillsammans med andra elever.

Innehåll

 

Lärmål.

Du ska träna på att skapa och upprätthålla goda relationer.

Du ska träna på att samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.

Du ska träna på att kunna delta i olika spel och lekar.

Du ska träna på att följa olika regler i spel och lek.

 

Planering av utvärdering.

Har fler relationer byggts upp?

Leker eleverna med varandra över gränserna?

Upplever eleverna rörelseglädje?

 

 

 

Undervisning.

I olika gruppkonstellationer .

Dagligen ute på skolgården

Matriser

LGR11 - KAPITEL 4 FRITIDSHEM

Vilka förmågor ska utvecklas? Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
Markera en eller flera av förmågorna...
...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
...ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
...kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,
...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: