👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matens kemi

Skapad 2020-05-05 09:38 i Stadsparksskolan 7-9 Partille
Grundskola 7 – 9 Kemi
I vilken mat hittar vi kolhydrater, fett, proteiner, vitaminer & mineraler? Hur ser molekylerna ut och vad använder kroppen dessa till?

Innehåll

VAD?

I detta område lär vi oss mer om den mat vi behöver få i oss varje dag och vad de olika molekylerna i näringsämnena kolhydrater, proteiner och fett används till och hur de ser ut. Vi fortsätter även på tidigare område där vi fokuserat fotosyntes och cellandning. 

HUR? 

Vi har labb varje vecka där vi sorterar olika livsmedel utifrån om de har mycket, mellan eller lite kolhydrater/fett/proteiner. 

På helklasslektionerna utgår vi från olika filmer och därefter diskuterar vi, svarar på frågor samt har genomgångar. 

BEDÖMNING

Vi kommer avsluta området med ett prov v.41  

VAD SKA DU LÄRA DIG? 

Kolhydrater

 • Vilka livsmedel innehåller i huvudsak kolhydrater?
  (Pasta, ris, bröd, havregrynsgröt, frukt)
 • Känna igen en mono-, di- och polysackarid på en bild.
 • Vilka grundämnen kolhydrater innehåller.
 • Hur används kolhydrater i kroppen?
 • Kunna förklara hur kolhydraternas struktur påverkar dess funktion, ex. förklara vad det innebär att kolhydrater är långsamma resp. snabba.

 

Protein

 • Vilka livsmedel innehåller i huvudsak protein?
  (Kött, fisk, fågel, bönor, linser, ägg)
 • Känna igen ett proteins kemiska struktur på en bild.
 • Vilka grundämnen proteiner innehåller.
 • Hur används protein i kroppen?
 • Kunna förklara vad en essentiell aminosyra är, samt vad ett högkvalitativt protein innebär.

 

Fett

 • Vilka livsmedel innehåller i huvudsak fett?
  Smör, olja, frön, choklad (kött, ägg).
 • Känna igen ett fetts kemiska struktur på en bild.
 • Vilka grundämnen fett innehåller.
 • Hur används fett i kroppen?

Fördjupning:

Kunna förklara vad omättat, enkelomättat och fleromättat innebär i kemisk struktur och funktion. Ex. vad som avgör om ett fett är flytande eller fast i rumstemperatur. 

 

Vitaminer och mineraler

Du ska även kunna skriva om två valfria vitaminer och mineraler:

 • I vilka livsmedel hittar vi dem?
 • Vad vår kropp behöver de till, vilken funktion har de i kroppen?
 • Vad händer om vi inte får i oss dem, hur märks det? 

 

·  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Bedömningsmatris matens kemi 7-9

Bedömningsmatris kemi

F
E
C
A
Använda kemiska begrepp, modeller och teorier.
Eleven har grundläggande kun­skaper om materiens uppbygg­nad, oförstörbarhet och omvand­lingar och andra kemiska sam­manhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oför­ störbarhet och omvandlingar och andra kemiska samman­ hang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunska­ per om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifier­bara kemiska samband i naturen.
Eleven kanföra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande orga­nismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis kom­plexa kemiska samband i natu­ren.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa ke­miska samband i naturen.