Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - orientering

Skapad 2020-05-05 10:05 i Nybohovsskolan Stockholm Grundskolor
Istället för "Mall för pedagogisk planering Nybohovsskolan" i rubriken, skriv; Årskurs + ämne + egen rubrik Ingresstext: En sammanfattande text om området, gärna något som får eleverna nyfikna på området eller med verklighetsanknytning. Varför ska vi arbeta med detta?
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Vi ska under de här veckorna arbeta med orientering.

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med? Här beskrivs själva arbetsområdet. 

 

 Vi ska under de här veckorna arbeta med orientering. Området kommer innehålla såväl praktiska som teoretiska lektioner. Vi kommer att behandla en rad centrala begrepp, utveckla förmågan att passa kartan och utveckla en god kartförståelse. 

 

Vecka: Vilka veckor vi läsa detta?

 

V.19-21

 

Syfte: Varför läser vi detta?

Syftet med området är att röra på sig allsidigt ute i naturen samt att utveckla en förståelse för kartor samt att kunna resonera kring en rad centrala begrepp. 

 

 

Mål: Vad ska du känna till/kunna när området är färdigt?

Ni ska ha en förståelse för kartor. Ni ska även kunna passa kartan samt att kunna analysera och resonera kring en rad centrala begrepp. 

 

 

Arbetssätt: Hur kommer undervisningen se ut?

Teoretiska lektioner t.ex skapa en egen karta. Praktiska lektioner t.ex kunna passa kartan i olika banor samt att orientera i kända miljöer. 

 

 

Kunskapskrav: Finns under läroplan nedan.

 

 

 

Bedömingsform: Här skrivs hur eleverna bedöms.

Eleverna bedöms utifrån ett förtest och eftertest samt sin förmåga att kunna passa kartan. Ni bedöms även utifrån er förmåga att resonera kring en rad centrala begrepp. Slutligen bedöms ni även efter er förmåga att orientera i kända miljöer. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  C 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: