Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förmågan att granska information, kommunicera och ta ställning

Skapad 2020-05-05 10:00 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Kemi Biologi
Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper i att • söka naturvetenskaplig information från olika internetkällor. • analysera informationens trovärdighet. • analysera information och dra slutsatser.

Innehåll

Forskare använder flera metoder för att genomföra undersökningar. En egenskap som är gemensam för dessa metoder är att de slutsatser som dras kan försvaras med hjälp av relevant och trovärdig information. Därför behöver forskare också kunna övertyga andra om att slutsatserna bygger på information från relevanta och trovärdiga källor.

Internet är en fantastisk källa för information. Dock måste informationens relevans och trovärdighet bedömas innan den kan användas som ett vetenskapligt bevis. Det finns exempelvis informationssidor från forskningsinstitut, men det finns också personliga åsikter via sociala medier.

 1. Välj ett av följande påståenden: 

  1. Du kan bli beroende av socker.

  2. Du blir hyperaktiv om du äter för mycket socker

  3. Det är bättre att dricka light-läsk än sockrad läsk.

  4. Kost med lågt GI-index är bättre för vår hälsa.

  5. Artificiella sötningsmedel är farliga för hälsan

 2. Samla information från olika källor.

 3. Genomför en analys om informationen är relevant och trovärdig.
  Använd checklistan.

 4. Läs igenom och analysera informationen.

 5. Ta ställning till om påståendet ska accepteras eller förkastas.

Sammanställ dina resonemang i en rapport. Argumentera och ta ställning. 

Matriser

Bi Ke
Förmågan att utifrån årskurs granska information, kommunicera och ta ställning

F
E
C
A
Argumentera och ta ställning
Använder information för att göra en enkel analys av det valda påståendet. Skiljer mellan fakta och värderingar.
Använder information för att göra en analys av det valda påståendet med väl underbyggda argument. Skiljer mellan fakta och värderingar
Använder information för att göra en analys av det valda påståendet med mycket väl underbyggda argument. Skiljer mellan fakta och värderingar
Granska information
Kan granska någon aspekt (utifrån checklistan) av olika källors trovärdighet och relevans. Ger ett rimligt omdöme om varje källas trovärdighet och relevans.
Kan granska flera aspekter (utifrån checklistan) av olika källors trovärdighet och relevans. Ger ett rimligt omdöme om varje källas trovärdighet och relevans, med motivering.
Kan granska alla aspekter (utifrån checklistan) av olika källors trovärdighet och relevans. Ger ett rimligt omdöme om varje källas trovärdighet och relevans, med utvecklad motivering.
Söka information och använda källor
Kan söka information med naturvetenskapligt innehåll.
Kan söka information med naturvetenskapligt innehåll som är relevant för uppgiften.
Kan söka information med naturvetenskapligt innehåll som har hög relevans för uppgiften.
Kunskaper om människokroppen
Visar i sin analys någon kunskap i naturvetenskap. Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom. Visar på enkla samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Visar i sin analys goda kunskaper i naturvetenskap. Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom. Visar på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Visar i sin analys mycket goda kunskaper i naturvetenskap. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom. Visar på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: