Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Humlans naturvetenskap.

Skapad 2020-05-05 10:02 i Båtstorp Österåker
Förskola

Innehåll

 

 

 

Förväntat resultat för förskolan

 1. Varje barn erbjuds möjlighet att utforska, arbeta, samtala och ställa frågor kring naturvetenskap
 2. Att vi pedagoger använder begreppen naturvetenskap samt kemi, fysik och biologi
 3. Undervisning och utveckling tydliggörs i förskolans dokumentationsverktyg Unikum

Avdelningens planering

Innehåll Vad ska jag välja att undervisa om?

 • Vi ska skapa med många olika materiel
 • Vi ska undervisa barnen i/om olika  enkla fysikaliska fenomen och kemiska processer
 • Vi ska undervisa barnen om naturens olika kretslopp
 • Vi ska undervisa barnen om olika djurarters levnadssätt

 

Syfte Varför ska jag välja just detta?

Vi vill ge barnen kunskaper om naturvetenskap för att väcka deras nyfikenhet och ge dem utmaningar inom detta ämne.

 

Metod Hur ska denna undervisning gå till? 

 • Vi arbetar i grupper med färre barn vid undervisningstillfällena
 • Vi använder spontanundervisning när vi ser att barnen utforskar på egen hand
 • Vi kommer att utföra olika experiment inom fysik och kemi.
 • Vi kommer använda oss av skogen som resurs för att utveckla kunskaper om naturens olika kretslopp och djuren i skogen.

 

Hur får barnen inflytande/delaktighet i processen?

Denna process börjar md att vi pedagoger har en planerad undervisning om våren.  Vi kommer att starta utifrån planeringen, men ta sidospår utefter barnens intressen på vägen.

Vi tar tillvara på barnens intressen, de får vara med och påverka vad de vill få kunskaper om genom att ställa frågor och genom att vi pedagoger är lyhörda för vad de själva samtalar om.

 

Hur kopplar vi undervisningen till läroplan/forskning

Se kopplingar till Lpfö18 nedan.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: