Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammatik - Albanska författare

Skapad 2020-05-05 10:04 i Enheten för flerspråkighet Stenungsund
En stark modersmål leder till ett stark identitet. Undervisningen i albanska modersmål ska hjälpa dig att behålla och utveckla albanska språket. Innehåll Mål: Undervisningen i albanska språket ska hjälpa dig att utveckla och berika dina kunskaper i albanska språket och albanska kultur. För att kunna använda albanskan både muntligt och skriftligt. Vi ska arbeta med: att läsa olika typer av texter (litteratur, fakta osv.) och jobba med frågor som handlar om innehållet och med nya ord som dyker upp. Samtidigt vi kommer att lära känna dem författare som har lämnat avtryckt i albanska litteratur historien att skriva olika typer av texter (brev, fakta, inbjudan berättelse osv.) temaarbete (t.ex. albanska nationala dagar, internationella dagar osv.) att jobba med grammatik - synonymer - antonymer att kolla korta filmer för att stötta undervisning att lyssna på folk musik och prata om traditioner i olika delar av Albanien Bedömning Jag kommer att bedöma din förmåga att formulera modersmålet i både tal och skrift.
Grundskola 4 – 6 Modersmål
En stark modersmål leder till ett stark identitet. Undervisningen i albanska modersmål ska hjälpa dig att behålla och utveckla albanska språket.

Innehåll

Mål:

Undervisningen i albanska språket ska hjälpa dig att utveckla och berika dina kunskaper i albanska språket och albanska kultur. För att kunna använda albanskan både muntligt och skriftligt. 

 

 Vi ska arbeta med:

 • att läsa olika typer av texter (litteratur, fakta osv.) och jobba med frågor som handlar om innehållet och med nya ord som dyker upp. Samtidigt vi kommer att lära känna dem författare som har lämnat avtryck i albansk litteratur historia.
 • att skriva olika typer av texter (brev, fakta, inbjudan berättelse osv.)
 • temaarbete (t.ex. Kosovos national dagen, internationella dagar osv.)
 • grammatik - substantiv, adjektiv, verb.
 • att kolla korta filmer för att stötta undervisning
 • att lyssna på folk musik baserat på dikter skrivna av berömda albanska förfatare. 

  Bedömning

  Jag kommer att bedöma din förmåga att formulera modersmålet i både tal och skrift.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: