Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ängsullen Teamplan - Omsorg, utveckling och lärande - Ht19/Vt20

Skapad 2020-05-05 10:26 i Fridåsens förskola Partille
Teamplan, Furulunds förskolor
Förskola
2.2 Omsorg, utveckling och lärande Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

Innehåll

Vart ska vi?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga samt nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

 

Hur gör vi?

Lekmiljöer och material som är synligt och inspirerande för barnen.

Vi pedagoger är delaktiga i leken, stöttar och utmanar barnen i leken och i andra situationer.

Vi arbetar med Babblarna kopplat till bland annat normer, olikheter, språk, matematik och skapande.

 


 

Hur blev det?

Vi har arbetat mycket med lärmiljöerna och förändrat dem efter barnens intresse och behov. Leksaker och material är mer synligt för barnen och vi byter ut det med jämna mellanrum för att inspirera och locka. Vi har även satt upp bilder på dörrarna till de olika rummen, på de leksaker och material som finns i respektive rum, som en slags aktivitetstavla.

Vi har varit mycket i ateljén där barnen har fått utforska och skapa på många olika sätt. Vi jobbar mycket med språket genom sånger, ramsor, böcker, tecken som stöd och bildstöd. Vi har bilder på siffror och bokstäver på väggarna på avdelningen.

 

Var är vi?

Att vi ändrat miljön och skapat mer avskilda lekstationer samt att vi pedagoger är mer närvarande i leken har gjort att barnen har utvecklat sitt lekande och fått mer ro att leka.

Bilderna på leksaker och material ger barnen större möjlighet att kunna välja vad de ska göra. De kan peka på en bild för att visa vad de vill att vi ska ta fram. Vi upplever även att barnen håller kvar längre vid en lek och att de har lättare att städa efteråt eftersom de vet var saker ska vara.

Barnen visar stort intresse för skapande, böcker, sånger, bokstäver, siffror och tecken. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: