Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänskap = Förståelse

Skapad 2020-05-05 10:43 i Segeltorpsskolan Huddinge
Grundskola 4 Religionskunskap Samhällskunskap
Alla människor behöver vänner. En del vänner är man nära och delar alla sina tankar med. Andra kan vara tillfälliga vänner som man bara pratar med ibland. Det finns också dåliga vänner som du inte kan lita på. Under detta arbetsområde ska fokus ligga på vänskap och förståelse för andra personer. Du ska reflektera kring vad en bra vän är och förstå att alla vi människor är olika och fungerar på olika sätt.

Innehåll

Tid: Vecka 20 - 23. 

V.20: Funktionsvariationer. Vad är normalt? Vad är normer?.
V.21: Könsroller: "Får killar gråta?" "Du springer som en tjej?". 
V.22: Maktlekar. Vänner och vänskapsdilemma - Det onda och det goda. 
V.23: Mobbning och tyst mobbning. Grupparbete. 

Begrepp: vän, vänskap, mobbning, kränkning, sociala medier, digitala vänner, ensamhet, normal, funktionsvariationer, diagnos, normer, genus, maktlek. 

Mål:
- Du ska reflektera kring normer som finns i samhället.
- Du ska känna till några funktionsvariationer. 
- Du ska veta vad maktlek innebär och hur det kan påverka vår vardag. 
- Du ska reflektera kring hur en bra vän är. 
- Du ska förstå skillnaden mellan mobbning och tyst mobbning samt reflektera kring hur vi kan stoppa mobbning. 

Metod
- Vi utgår från olika texter och aktiviteter från Clio. 
- Klassaktiviteter och diskussioner. 
- Filmer och digitala hjälpmedel. 

Bedömning:
Grupparbete - Spela in en film som vi ska visa upp för klassen på avslutningsdagen. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: