Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT 2020 Hallon Gul - Normer och värden.

Skapad 2020-05-05 10:52 i Skederids förskola Norrtälje
Förskola
I förhållande till våra nya omständigheter, som att byta till en ny avdelning; Vem är jag? Vem är du? Vilka är vi? Det är frågor som vi kommer att jobba med nu när vi byter avdelning och blir "stora".

Innehåll

 

1. MÅLOMRÅDE

 

Generativ fråga: Vem är jag, vem är du, vilka är vi nu när vi byter avdelning?

 

Syfte: Vårt mål är att barn och vårdnadshavare ska känna sig välkomna och trygga på den nya avdelningen. Vi ska komma in i och skapa nya dagliga rutiner tillsammans. Det ska vara en lugn och skön "inskolning", en mjukstart så att alla blir trygga och tycker att det är kul på förskolan. Barnen ska få möjlighet att utveckla sin identitet och sin tillit till den egna förmågan. De ska även få utveckla en förmåga att förstå och acceptera andra individer (likheter och olikheter). Vi vill skapa samhörighet och solidaritet.  Alla skall känna en tillhörighet och våga vara sig själva.

 

Mål ur Lpfö 18: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.

 

Barnens intressen, initiativ, behov, förståelse och förmågor: Barn och vårdnadshavare skall få en bra introduktion till den nya avdelningen. Barnens nyfikenhet ska väckas och vi ska utmana dem till nya erfarenheter. Vår undervisning ska utgå från barnens intresse och ska formas av att vår omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Vi ska erbjuda barnen en dag som innehåller både aktiviteter och vila, samt en lugn, inspirerande och tillgänglig miljö.

 

Begrepp: Jag, Du, Vi, Jag kan, Stopp, Hjälpa, Trösta, Dela med sig, Känslor, Vänta på sin tur, Gemensamma regler, m.m.

 

Arbetslagets förhållningssätt: Vi ska vara närvarande pedagoger med fokus på trygghet, som aktivt ska reflektera över vårt förhållningssätt. Vi bemöter både barn och vårdnadshavare på ett respektfullt sätt. Vi skall ta tillvara på våra beprövade erfarenheter och reflektera tillsammans.

 

Vetenskaplig grund: Vägledande samspel, bornholmsmodellen, läroplanen och våra andra styrdokument.

 

 

2. UTVÄRDERING

 

Kriterier: Kan barnen visa respekt och förståelse mot sina medmänniskor? Har de visat att de förstår och följer de gemensamma regler som finns på förskolan? Vågar, kan och vill de?

 

Utvärderingssätt: Vi utvärderar i arbetslaget på reflektion då vi utgår från reflektionsfrågorna, samt med barnen i samlingen. Föräldrarna blir delaktiga genom veckobrev och daglig kontakt med pedagoger.

 

3. AKTIVITETSPLAN

 

Aktiviteter: Vi börjar med att läsa i boken; ”Sagan om den lilla, lilla gumman”. Vi tittar på bilderna och pratar om dem och vad som händer och hur det känns.
Vi ska sjunga sånger, t.ex. olika namnsånger.
Leka lekar där alla barn kan vara med på sitt sätt, t.ex. sång och rörelselekar.
Uppmuntra barnen till att hjälpa varandra och samarbeta som en grupp.
Vi ska fokusera på att bemöta barn och vårdnadshavare positivt.
Vi ska ha tydliga rutiner så att barnen vet vad som ska hända och vad som förväntas av dem.

 

Formativ uppföljning: I diskussioner med barnen ser vi vad de är intresserade av, vilka behov de har och hur vi går vidare.

 

Lärmiljö: Vi vill ha en tillgänglig miljö där vi väver ihop temat med det vi gör i vardagen. Miljön ska vara tydligt uppmärkt, inspirerande och den ska inbjuda till lek där barnen kan fördjupa sig i förståelsen att vara en bra medmänniska.

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18

Matriser

HT 2020 Hallon Gul - Normer och värden.

Påbörjad utveckling
En bit på väg
Måluppfyllelse
Mål
 • Lpfö 18
Att känna sig trygg på förskolan.
Att våga visa sin personlighet och uttrycka känslor.
Mål
 • Lpfö 18
Att vilja leka.
Att kunna leka tillsammans med sina kompisar.
Mål
 • Lpfö 18
Att kunna samarbeta med en kompis.
Att visa hänsyn och kunna följa gemensamma regler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: