Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Odla - Så frön och sätta plantor

Skapad 2020-05-05 11:31 i Lindénska skolan Lerum
Grundskola 4 – 9 Biologi
Eleverna kommer att arbeta med odling under v. 19 - 23. Vi kommer att så krasse och grönsaker så eleverna får en förståelse för varifrån vi får vår mat och hur vi själva kan påverka vår närmiljö.

Innehåll

Innehåll

Under v. 19 - 23 kommer vi att arbeta med odling. Hur kan man få någonting att gro? Vad behövs för att få groddar grönsaker att växa? Hur skapar vi en skolträdgård? Vad kan växa i vår skolträdgård?

Mål

Målet med att odla krasse och grönsaker är att eleverna ska få en förståelse för varifrån vi får vår mat och hur vi själva kan påverka vår närmiljö.

 • Att utveckla en skolträdgården ihop med eleverna.

 • Att eleverna får en förståelse för varifrån vi får vår mat och hur vi själva kan påverka vår närmiljö.

 • Att få eleverna att känna tillhörighet och samhörighet.

Arbetsformer

 • Vi kommer att prata om hur ett frö gror och växer

 • Vi kommer att prata vad fotosyntes och klorofyll är

 • Vi kommer att prata om hur vi ska starta och utveckla en skolträdgård på skolan

 • Vi kommer att odla olika fröer inomhus och utomhus

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: