Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syskonreligionerna åk 7

Skapad 2020-05-05 12:36 i Getingeskolan Halmstad
Vi kommer framför allt rikta in oss på islam och till viss del judendomen. Övergripande mål med kursen är att du ska få en större förståelse av religionernas likhet i ursprung, historia och geografisk härkomst.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
I det här arbetsområdet kommer vi att titta närmare på två av de Abrahamitiska religionerna, judendomen, islam och kristendomen. Vi kommer först att läsa om grunderna för att sedan gå över till att titta på hur religionen påverkar vardagen samt vilka likheter och skillnader det finns jämfört med andra religioner.

Innehåll

Syfte

Syftet med ämnet religion är att du ska öka din kunskap och förståelse av religioner och traditioner i världen samt att du ska öka din kunskap om Islams och Judendomen ursprung samt likheter med Kristendomen. För att skapa en så bred bild av detta som möjligt, kommer vi även studera geografisk utbredning och historisk utveckling av religionerna.

Under kursen kommer vi ha gemensamma genomgångar, se film, arbeta med Studi samt arbeta med läroboken. 

Kunskapskrav - bedömning

Dina kunskaper kommer utvärderas successivt under kursen. Därför är ditt aktiva deltagande under lektionerna viktigt. Dina kunskaper/förmågor kommer du också få visa vid ett skriftligt prov.

 

Hur kan man träna?

Jag har lagt ut uppgifter och de är bra att träna på. Jag har lagt ut ett antal begrepp som är viktiga. Kan man förklara dessa ingående och se sambanden mellan dem så kommer man ha god kunskap om religionerna. Jag lägger också ut några frågor man kan träna på. 

Tänk på att ni har koll på följande:

- viss kunskap om religionernas historia

- vad som är viktigast inom religionerna, tex Islams fem pelare

- olika inriktningar

- högtider och mattraditioner

- viktiga begrepp, tex moské, synagoga

 

 

Uppgifter

  • PDF Islam

  • Instuderingsfrågor och begrepp: islam & judendomen

  • PDF Judendom

  • PDF Kristendom

Matriser

Re
Syskonreligionerna

E-nivå
C-nivå
A-nivå
1
Hur pass goda kunskaper du har om islam och judendomen
Du har grundläggande kunskaper om islam/judendomen och visar det genom att beskriva dess historia och uppkomst, skriften, läran, olika inriktningar, högtider och vardagsliv.
Du har goda kunskaper om islam/judendomen och visar det genom att förklara och beskriva samband mellan dess historia och uppkomst, skriften, läran, olika inriktningar, högtider och vardagsliv.
Du har mycket goda kunskaper om islam/judendomen och visar det genom att förklara och beskriva samband och generella mönster mellan dess historia och uppkomst, skriften, läran, olika inriktningar, högtider och vardagsliv.
2
Hur pass väl du resonerar kring likheter och skillnader mellan religionerna.
Du kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader inom islam och mellan andra religioner samt livsåskådningar.
Du kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom islam och mellan andra religioner samt livsåskådningar.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom islam och mellan andra religioner samt livsåskådningar.
3
Hur pass väl du kan se samband mellan religion och samhälle och hur du resonerar kring dessa samband.
Du kan utifrån undersökningar beskriva enkla samband och på ett enkelt sätt resonera hur islam/judendom påverkar traditioner, lagar och värderingar.
Du kan utifrån undersökningar beskriva förhållandevis komplexa samband och på ett utvecklat sätt resonera hur islam/judendom påverkar traditioner, lagar och värderingar.
Du kan utifrån undersökningar beskriva komplexa samband och på ett välutvecklat sätt resonera hur islam/judendom påverkar traditioner, lagar och värderingar.
4
Hur goda kunskaper du har om kristendomens olika inriktningar
Du har grundläggande kunskaper om kristendomens inriktningar och visar det genom att beskriva vad som är typiskt varje inriktning.
Du har goda kunskaper om kristendomens inriktningar och visar det genom att förklara och beskriva likheter och skillnader mellan de olika inriktningarna.
Du har mycket goda kunskaper om kristendomens inriktningar och visar det genom att ingående förklara och beskriva likheter och skillnader mellan de olika inriktningarna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: