Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft, vatten, syra och bas

Skapad 2020-05-05 13:08 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Kemins grunder

Innehåll

Mål

 

Luft

Redogöra för vilka gaser som finns i luft

Beskriva några egenskaper hos kvävgas, syrgas och koldioxid

Beskriva vad som sker vid en förbränning

Förklara varför ozonlagret är viktigt

 

Vatten 

Vilka grundämnen som bildar en vattenmolekyl

Förklara hur vattenmolekylerna samspelar i vattnets tre faser

Redogöra för vattnets speciella egenskaper

Redogöra för vattnets betydelse som lösningsmedel

Beskriva vattnets kretslopp

 

Syror och baser 

Ge exempel på några indikatorer och deras egenskaper

Redogöra för pH-skalan och pH-värdena för en syra, en bas och en neutral lösning

Redogöra för syror och basers egenskaper

Redogöra för några vanliga syror och baser, deras egenskaper och vad de används till

Redogöra för försurningens orsaker, effekter och åtgärder som minskar försurningens skador.

 

Vecka Sidor Studi.se

19 46-49 Vad är luft?

20 53-59 Vatten, vattnets kretslopp

21 64-67 Syror

22 68-70 Baser

 

 

Begrepp att kunna!

 

Syre, kväve, koldioxid, kolmonoxid, ozon, klimatförändringar, faser, ytspänning, vattnets kretslopp, vattenrening, indikatorer, pH värde, neutral, starka och svaga syror och baser, försurning.

 

Arbetssätt

 

Genomgångar, laborationer, egna arbetsuppgifter, diskussioner och filmer.

Vi kommer även att öva förmågan att:

- använda kemins begrepp, modeller och teorier i resonemang.

 

Utvärdering 

 

Läxförhör

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: