Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En saga om en skomakare

Skapad 2020-05-05 13:59 i Kvisthamraskolan Norrtälje
Sagan om en skomakare Lektion kommer att handla om en saga som berättar om olika äventyr av en skomakare.
Grundskola 3 – 4 Modersmål
Lektion kommer att handla om en saga som berättar om olika äventyr av en skomakare.

Innehåll

Tidsperiod: v.14- v.15

Lektionsinnehåll:

- läsning av en saga och diskussion om sagans innehåll

- besvarande av frågor till texten

- skrivning av en kort sammanfattande text av sagan 

Eleverna läser högt en saga för läraren och utifrån textens innehåll väljer de rätt svar till ställda frågor samt skriver en sammanfattande text av sagan.

 

Bedömning - Vad ska jag lära mig och vad kommer att bedömas?

Eleverna kommer att träna på att läsa och uttala rätt specifika tecken/ bokstäver i språket, lära sig att förstå texten genom att muntligt berätta vad man har läst om och svara på frågor till texten samt skriva en kort sammanfattande text om detta.

 

Läraren kommer att bedöma:

 • aktivitet under lektionstid
 • använt ordförråd vid samtalet/ diskussion
 • förmåga att berätta muntligt om sagans innehåll
 • förståelse av texten
 • stavning av ord vid skrivandet
 • förmåga att bygga meningar på rätt sätt

 

Uppgifter

 • Material- Sagan om en skomakare

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: