Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduismen

Skapad 2020-05-05 14:14 i Gylle skola Borlänge
Under de kommande veckorna kommer vi att arbeta med hinduismen och buddhismen.
Grundskola 4 – 6 SO (år 1-3) Religionskunskap
Hinduismen är den största religionen i Indien. Den har en gammal religion på ca 3500 år. Vi kommer att läsa om några gudar och vad återfödelsen betyder. Hur är det att leva som hindu och regler i livet. Om högtider och ritualer.

Innehåll

Hinduismen är den största religionen i Indien. 
Det är en mycket gammal religion som funnits i flera tusen år.
Hinduismen har ingen särskild grundare utan man tror att
religionen vuxit fram i mötet mellan två folk. 

Konkretiserade mål:

Du ska efter arbetet...

 • kunna några av de viktigaste och populäraste gudarna. 
 • veta vad det betyder att återfödas.
 • veta hur det är att leva som hindu och deras regler för livet.
 • veta vad som händer om man besöker ett tempel eller altare.
 • veta något om ljusfesten Diwali och andra högtider.

Arbetssätt:

Vi kommer under detta arbete att läsa i fakta häfte och i elevhäfte.
Vi kommer se kortfilmer och diskutera olika frågor.
Vi kommer att arbeta med begrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6

Matriser

Re SO
Hinduism

->
--->
----->
Utbredning i världen.
Du kan nämna ett land där Hinduismen är den viktigaste religionen.
Du kan nämna två länder där Hinduismen är en stor religion samt säga någonting om hur Hinduismen spreds.
Du kan nämna flera länder där det finns många hinduer. Du kan utförligt beskriva hur Hinduismen spreds.
Gudar.
Du kan berätta något om några viktig gud.
Du kan relativt utförligt berätta om flera viktig gud.
Du kan utförligt berätta om några viktiga gudar inom religionen.
Levnadsregler
Du kan någon levnadsregel för hinduer.
Du kan beskriva en levnadsregel för hinduer.
Du kan utförligt beskriva en levnadsregel för hinduer och berätta vad du tycker och tänker om denna.
Återfödelse.
Du kan förklara vad återfödelse är.
Du kan beskriva återfödelsen inom hinduismen och hur man återföds.
Du kan berätta om återfödelsen på ett utförligt sätt och kan berätta om hur man slipper återfödas.
Högtider/riter
Du kan berätta något om en högtid/ riter inom hinduismen.
Du kan berätta och förklara om tre högtider/riter inom hinduismen.
Du kan förklara på ett utförligt sätt om högtider inom hinduismen och varför man firar dessa.
Söka information och tänka kritiskt
Elever kan söka information om religionen. Kan använda olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt. Kan föra enkla resonemang om informationen.
Elever kan söka information om religion. Kan använda olika källor på ett relativt väl fungerande resonemang om informationen.
Eleven kan söka information om religion. Kan föra ett välutvecklade och nyanserande resonemang om informationen. Kan föra ett fördjupande resonemang om religionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: