Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Toalettbesök

Skapad 2020-05-05 14:17 i Backebo Dibber Sverige AB
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
Barnen ska känna trygghet vid toalettbesöken samt att deras integritet skyddas.

Innehåll

BAKGRUND

Vid toalettbesök på Backebo går barnen enskilt på toaletten. Vid behov stöttas de upp av en pedagog.

MÅL

Barnen ska känna att de har rätt till sin egen kropp och att deras integritet skyddas. Toalettbesöken ska vara trygga och lugna utan stress utan att påverkas av andra faktorer.

METOD - GENOMFÖRANDE

Vid in- och utgång ska barnen erbjudas att gå på toaletten. Däremellan vid behov. Barnet går in enskilt på toaletten och de andra barnen väntar utanför, en pedagog stöttar upp vid behov.
Barnen försöker göra så mycket de kan själva med en pedagog i närheten. På varje toalett finns det en ringklocka som barnet kan trycka på om de vill ha stöttning av pedagogen. Löparen är den ansvariga pedagogen men varje barn har rätten att avstå denne pedagogs hjälp för att kunna välja en annan pedagog som hen känner sig tryggare med.

DOKUMENTATION

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi observerar och utvärderar kontinuerligt.

 

Kopplingar till läroplanen

  • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
    Lpfö 18
  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: