Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gruppdiskussion

Skapad 2020-05-05 14:22 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Grundskola 8 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
I grupp: presentera ett diskussionsunderlag, leda diskussion kring det, samt delta i diskussion när andra leder den.

Matriser

Sv SvA
Gruppdiskussion

Presentera

Förnivå
E
C
A
Innehåll
Du -läser sammanfattningen -framför åsikter om texten utifrån 'Frågor att fundera över' med enkla och till viss del underbyggda argument. -presenterar diskussionsfrågan
Du -läser sammanfattningen -framför åsikter om texten utifrån 'Frågor att fundera över' med utvecklade och relativt väl underbyggda argument. -presenterar diskussionsfrågan
Du -läser sammanfattningen -framför åsikter om texten utifrån 'Frågor att fundera över' med välutvecklade och väl underbyggda argument. -presenterar diskussionsfrågan
Kommunikation
Du -visar anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang -använder vid behov i huvudsak fungerande strategier för att förstå och göra dig förstådd (sva)
Du -visar relativt god anpassning till mottagaren, genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande/engagerat sätt -använder vid behov ett relativt väl fungerande strategier för att förstå och göra dig förstådd (sva)
Du -visar relativt god anpassning till mottagaren, genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande och engagerat sätt -använder vid behov relativt väl fungerande strategier för att förstå och göra dig förstådd (sva)
Språk
Du -använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval (sv) -använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk (sva)
Du -använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval (sv) -använder en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk (sva)
Du använder ett väl fungerande språk -för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval (sv) -använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk (sva)

Leda diskussion

Förnivå
E
C
A
Struktur
Du -initierar diskussion med egen åsikt eller genom att ge någon annan ordet -fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett i huvudsak fungerande sätt -avslutar diskussionen inom tiden -gör ett försök till sammanfattning av diskussionen
Du -initierar diskussion med egen åsikt eller genom att ge någon annan ordet -fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett relativt väl fungerande sätt -återför diskussionen till ämnet vid behov -avslutar diskussionen inom tiden -gör en rimlig sammanfattning av diskussionen
Du -initierar diskussion med egen åsikt eller genom att ge någon annan ordet -fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett väl fungerande sätt -återför diskussionen till ämnet vid behov -avslutar diskussionen inom tiden -gör en sammanfattning av det viktigaste i diskussionen
Språk
Du använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval (sv) -använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk (sva)
Du använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval (sv) -använder en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk (sva)
Du använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval (sv) -använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk (sva)

Delta i diskussion

Förnivå
E
C
A
Kommunikation
Du -lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionen framåt -praktiserar turtagning till viss del -klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang -använder vid behov i huvudsak fungerande strategier för att förstå och göra dig förstådd (sva)
Du -lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionen framåt -praktiserar turtagning relativt väl -klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang -använder vid behov i huvudsak fungerande strategier för att förstå och göra dig förstådd (sva)
Du -lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den -praktiserar turtagning väl -klarar väl att tala tydligt och visa engagemang -använder vid behov väl fungerande strategier för att förstå och göra dig förstådd (sva)
Innehåll
Du -framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument
Du -framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument
Du -framför åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: