Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag fick hunden! - Husdjur

Skapad 2020-05-05 14:36 i Kvisthamraskolan Norrtälje
Lektion kommer att handla om husdjur.
Grundskola 3 – 4 Modersmål
Lektion kommer att handla om husdjur. Eleverna ska jobba med arbetsbok som innehåller många olika övningar.

Innehåll

Tidsperiod: fr. 17

Lektionsinnehåll:

- arbete med arbetsbok

Arbetsboken innehåller följande övningar:

- stavning samt samtal kring olika husdjur

- anpassning av uttryck med definitioner

- läsning av en blogg och skriftligt besvarande på frågor

- komplettering av texten med orden från rutan

- singular och plural- kort repetition samt övningar med detta

- sökning av namn på husdjur i diagrammet

- läsning av en sångtext om husdjur och sortering av sångens delar i kronologisk ordning

- övningar med deklinationer och former av plural

- läsförståelse - komplettering av en text med ord i plural samt markering av sanna och falska påståenden

- repetition av ordklasser - substantiv och adjektiv

- gåtornas lösning

- anpassning av definitioner till husdjurens namn

- läsning av en dikt och ifyllning av saknade ord och samtal kring diktens innehåll

- läsning av en dikt och besvarande på frågor till dikten

- tecknad serie- Vi ska adoptera en hund! - läsning och diskussion om innehållet

- ortografi diktamen-  övningar med mjuka bokstäver och skrivträning

- läsning av en text om veterinären och övningar med textens innehåll- sanna och falska påståenden

 

Bedömning - Vad ska jag lära mig och vad kommer att bedömas?

Eleverna kommer att träna på läsförståelse, grammatik, högläsning, ortografi, att samtala om olika typer av texter dvs. blogg och dikt, att uttrycka egna åsikter och känslor, att stimulera tänkande vid diskussioner.

 

Bedömning sker varje lektion. Läraren kommer att bedöma:

 • aktivitet under lektionstid
 • använt ordförråd vid samtalet/ diskussion
 • förmåga att utrycka sig muntligt/ meningsbyggnad
 • högläsning
 • förståelse av texter och instruktioner
 • sätt att arbeta med uppgifter

Uppgifter

 • Material och lektionsplan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: