Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sport och fritid v 20-23

Skapad 2020-05-05 15:01 i Kvisthamraskolan Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Svenska
Att leka är fantastiskt. Frågan är bara varför det måste vara så allvarligt att sporta för en del att det uppstår konflikter. Det gäller både spelare och publik. För en del barn blir matchen så viktig att det känns som ett arbete. Det bästa är när man får anstränga sig tillsammans med andra och glömmer bort vad man gör. Man leker!

Innehåll

Tidsperiod

 •  4 veckor

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Mål

  Läsa

  kunna läsa text med flyt.
  kunna använda olika lässtrategier.
  kunna värdera olika källor.

  Skriva

  kunna samla information från olika källor.
  kunna skriva en instruerande text.
  kunna skriva en recension.

  Samtala

  kunna redovisa åsikter om texter.
  kunna samtala i grupp om en text.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

     Formativ

 • Delta i diskussioner efter lästa texter och filmer
 • Svara på frågor löpande på OneNote och Forms

     Summativ

 • Prov i läsförståelse v. 23

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Texter från Gleerupsportal
 • Frågor från Gleerupsportal
 • Filmer och diskussioner
 • Fundera själv, prata med en kompis och i helklass
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: