Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema - Vatten

Skapad 2020-05-05 14:55 i Lingenässkolan Kristianstad
Planering av arbetsområdet vatten
Grundskola 1 – 3 Kemi NO (år 1-3)
Vatten är ett av de viktigaste ämnena på vår jord och utan vatten skulle det inte gå att leva här. I detta arbetsområde lär du dig om vattnets egenskaper och eviga kretslopp i naturen.

Innehåll

Detta ska du lära dig:

 • Vad vatten är och vilka egenskaper det har
 • Vattnets kretslopp
 • Vattnets tre olika former 
 • Genomföra experiment 
 • Dokumentera experiment

Ord och begrepp:

molekyl, syre, väte, avdunstning, kondensering, gasform, fast form, flytande form, frysa, smälta, vattenånga, sötvatten, saltvatten, vattnets kretslopp, ytspänning, densitet

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi har genomgångar/diskussioner
 • Vi läser texter
 • Vi arbetar med viktiga ord och begrepp
 • Vi arbetar med faktafrågor
 • Vi ritar och skriver för att förklara skeenden och begrepp
 • Vi tittar på film.
 • Vi gör några undersökningar
 • Vi dokumenterar undersökningar

Så här visar du vad du lärt dig:

Du visar vad du kan under lektionerna när du dokumenterar och arbetar med olika uppgifter.

 

Du visar dina kunskaper genom att vara aktiv under gemensamma genomgångar och diskussioner.

Du visar dina kunskaper i den avslutande utvärderingen..

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  Ke  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Ke  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Ke
Tema - Vatten

Sakkunskap

Du behöver öva mer på detta mål
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Vattnets uppbyggnad på molekylnivå.
Jag kan berätta att vatten består av små byggstenar (molekyler, atomer).
Jag kan berätta hur vattnets byggstenar ser ut. Jag vet att H2O betyder vatten.
Jag kan berätta att vatten består av en väteatom och två syreatomer.
Vattnets former, fast, flytande och gas.
Jag känner till orden is, flytande vatten och ånga (vattenånga). Jag kan med stöd ge exempel på och berätta om när de förekommer.
Jag kan berätta vilken form vattnet har av fast, flytande och gas. Jag kan ge några exempel på och berätta om när de förekommer.
Jag kan vattnets olika former, fast, flytande och gas. Jag kan ge flera exempel på när de förekommer. Jag kan beskriva hur vattenmolekylerna beter sig i de olika formerna.
Vattnets kretslopp
Jag kan på ett enkelt sätt berätta om vattnets kretslopp.
Jag kan berätta om vattnets kretslopp.
Jag kan på ett detaljerat sätt berätta om vattnets kretslopp.
Vattnets egenskaper som ytspänning, densitet m.m.
Jag känner till att vatten har egenskaper.
Jag kan berätta vilka egenskaper vatten har utifrån de undersökningar vi har gjort.
Jag kan förklara vilka egenskaper vatten har och varför.

Laborativt

Du behöver öva mer på detta mål
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomföra undersökning
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och ge förslag på frågeställningar.
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar.
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar.
Genomföra dokumentation
Jag kan göra en enkel dokumentation av min undersökning i text och bild.
Jag kan göra en dokumentation av min undersökning i text och bild med hypoteser som kan jämföras med mina resultat.
Jag kan göra en välutvecklad dokumentation av min undersökning i text och bild med hypoteser som kan jämföras med mina resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: