Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Chez nous 3 chapitre 4

Skapad 2020-05-05 15:53 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Franska åk 8, ht del 1
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Vi kommer att lära oss: -Kroppsdelar - ord som beskriver utseende - olika rum i ett hus

Innehåll

 

 KOLLA I ONENOTE FÖR ATT HITTA DINA LÄXOR, TEXTERNA, FILMERNA... OSV... DÄR KOMMER DU ATT SKRIVA DINA TEXTER I SAMMARBETSUTRYMME. 

 

BON TRAVAIL: :-)

 

 

 

Syfte:

 

 

 

Öka din förståelse för det franska språket i både talat språk och i olika slags texter,

 

 utveckla din förmåga att tala och skriva,

 

 öva din förmåga att anpassa språket efter olika syften samt

 

 att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang där det franska språket används.

 

 

 

Detta gör vi genom att :

 

Lyssna, översätta och läsa olika slags texter.

 

Arbeta med hörövningar samt olika dialoger.

 

Berätta om en bild och återberätta vad vi läst eller hört.

 

Förbereda olika typer av presentationer.

 

Vi spelar Kahoot, Quizlet.. 

 

 

Du visar vad du kan genom att, både skriftligt och muntligt, aktivt delta på lektionerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • FR8 v.16-23 Veckoplanering

 • FR8 v.18

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9

Matriser

M2
Kunskapskrav Moderna språk 7-9

Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Läsa/lyssna
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsa/lyssna
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Skriva/tala
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Målspråket i världen
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: