Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Presentation valfritt sätt

Skapad 2020-05-05 15:56 i Skarpatorpsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska
I detta område ska vi jobba med engelsktalande länder samtidigt som ni får visa att ni kan muntligt presentera.

Innehåll

Sammanfattning av arbetsområdet: 

Ni ska enskilt eller i par, som läraren har gjort, skapa en presentation hjälp av power point, skapa en film eller pod som sedan ska spelas upp för en del av klassen. I presentationen ska du reflektera över antingen livsvillkor, samhällsfrågor eller kulurella företeelser i olika engelsktalande länder. 

 

Vad ska du lära dig?

Du ska träna på och visa att du kan skapa en presentation och utföra den. Du ska även lära dig om och jämföra traditioner, samhällsfrågor eller livsvilkor i olika engelsktalande länder, med sverige eller med länderna sinemellan.

 

E

Hur ska du visa att du lärt dig?

Presentationen 3-4/6 Ni presenterar för en mindre del av klassen.

 

Lektionsplanering: 

 

6/5 Onsdag

Samling: Vilka engelsktalande länder finns det? 

Enskilt arbete: Välj länder och intresseområden. 

 

7/5 Torsdag

Samling: Repetition av ord för för att förmedla likheter och skillnader 

Ensiklt arbete: Samla information och vara källkritisk när du samlar in. 

 

12/5 Tisdag 

Enskilt arbete: skriva manus 

13/5 Onsdag

Enskilt arbete: skriva manus 

14/5 Torsdag

Enskilt arbete: skriva manus. 

19/5 Tisdag

Samling: Tips och råd inför presentationen. 

Enskilt arbete: Påbörja inspelning eller skapa Power Point. 

26/5 Tisdag

Enskilt arbete: 

Spela in och redigera

27/5 Onsdag

Enskilt arbete: 

Spela in och redigera

28/5 Torsdag

Enskilt arbete: 

Spela in och redigera

2/6

Studietid  

De som blir klara tidigare får använda reserande lektionstid som studietid för att klara andra ämnen. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
  En  C 9
 • Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  C 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
  En  A 9
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: