Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden åk 5

Skapad 2020-05-05 15:56 i Wieselgrensskolan Helsingborg
En pedagogisk planering i historia inom området medeltiden.
Grundskola 5 Historia Religionskunskap
Vi kommer arbeta med medeltiden! Tiden från 1050 då Sverige blev ett kristet land och fram till 1520 då Gustav Vasa blir kung kallar vi för Medeltiden. I arbetet med medeltiden kommer vi lära oss om hur Sverige blev ett kungarike med kloster, kyrkor, slott och städer. Vi kommer att lära oss om hur människorna levde på medeltiden, vilka som styrde och hur samhället förändrades med den nya religionen. Vi kommer även att bekanta oss med mäktiga och starka personer och även några hemska händelser som hände på medeltiden.

Innehåll

 Arbetssätt:

Det här ska vi arbeta med:
 • Människornas olika levnadsvillkor under medeltiden.
 • Kristendomens intåg och påverkan på det medeltida folket.
 • Vilka varor som exporterades och importerades, handelsvägar samt vad Hansan och Kalmarunionen var. Hur Norden styrdes under olika perioder under medeltiden.
 • Några viktiga personer som levde under medeltiden.
 • Digerdöden samt orsaker och följder till den.
 • Traditioner, tankar, språk, byggnader m.m. som kan återfinnas av vårt samhälle idag.
 • Ord och begrepp t.ex. påven, stormän, nunnor, digerdöden, adel, biskopar, borgare, kloster, köpmän, hantverkare, kyrka, skatt, munkar, fogde, borgare, de fyra stånden, Hansan
Så här ska vi göra:

Vi kommer bland annat att arbeta med att:

- muntliga genomgångar och diskussioner

- undervisningsfilmer om medeltiden

- läsa olika faktatexter/böcker och svara på frågor i arbetsboken

- göra skriftliga uppgifter
- träna på olika viktiga begrepp


Bedömning

Din förmåga att:

- använda dig av historiska begrepp

- göra jämförelser mellan medeltid och nutid.

- resonera och diskutera orsaker och konsekvenser i ett historiskt perspektiv.

- grundläggande kunskaper om kristendomens inverkan på det medeltida samhället, människor m.m.

- kunskap om olika gestalter och skeenden under medeltiden.

Det här visar du genom att delta i diskussioner och övningar under lektionerna. Du visar det också genom de texter/arbeten du skriver och på ett skriftligt test i slutet av arbetsområdet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi Re
Medeltiden

Bedömningsmatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Historiska begrepp
Att veta och kunna använda ämnesspecifika begrepp, till exempel fogde, adel och borgare.
 • Hi  E 6
Du behöver stöd för att kunna använda historiska begrepp när du studerar och diskuterar medeltiden.
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar och diskuterar medeltiden.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar och diskuterar medeltiden samt.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar och diskuterar medeltiden.
Spår efter medeltiden
Att visa och förklara vilka spår (tecken) som finns kvar sedan medeltiden.
 • Hi  E 6
Du behöver stöd för att kunna visa och förklara spår av medeltiden i den tid vi lever i.
Du kan visa och förklara något spår av medeltiden i den tid vi lever i.
Du kan visa och på ett enkelt sätt förklara flera spår av medeltiden i den tid vi lever i.
Du kan visa och på ett utvecklat sätt förklara flera spår av medeltiden i den tid vi lever i.
Levnadsvillkor under medeltiden
Vad har hänt, vart har det hänt och vem har det hänt för?
 • Hi  E 6
Du behöver stöd för att kunna berätta om hur det var att leva på medeltiden.
Du kan på ett enkelt sätt berätta om hur det var att leva på medeltiden och känner till någon händelse och person som är viktiga för tiden.
Du har goda kunskaper om hur det var att leva på medeltiden och känner till några händelser och personer som är viktiga för tiden.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var att leva på medeltiden och känner till några händelser och personer som är viktiga för tiden.
Orsak/konsekvens av historiska händelser
Vilken förändring har skett, hur levde människorna och varför?
 • Hi  E 6
Du behöver stöd för att kunna diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du är på väg att kunna diskutera orsaker och konsekvenser till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och konsekvenser till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och konsekvenser till detta på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och konsekvenser till detta på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: