Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundsärskolan NO 4-6 Fysik

Skapad 2020-05-05 16:02 i Berga grundsärskola Uppsala
Grundsärskola 4 – 6 Naturorienterande ämnen
Vi undersöker krafter och materials egenskaper

Innehåll

Syfte: Du kommer att lära dig om magnetism, friktion och tyngdkraft.

Undervisning: Vi tittar på filmer, laborerar med material i klassrummet och testar hypoteser tillsammans. Du kommer att lära dig nya begrepp som du ska använda när du arbetar med kamraterna. 

Bedömning: Du kommer att svara på frågeformulär tills du har alla rätt. Du kommer också att få laborera tillsammans med kamrater där du ska använda ord och begrepp som är specifika för området. Du kommer också att presentera valfritt område och då använda dina nya ord. 

Uppgifter

 • Film Magnetism

 • Visa hur magnetism fungerar

 • Frågeformulär om magnetism

 • Film Friktion

 • Frågeformulär om friktion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur de kan sorteras och delas in efter till exempel hårdhet, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-6
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  NO  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklade dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: