Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Facit kalkyler och beräkningar

Skapad 2020-05-05 17:22 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Försäljning och kundservice
Facit till uppgiftsblad jag delade ut

Innehåll

 

PERSONLIG FÖRSÄLJNING 1

 

9:a

 

a)       Vid bestämning av pris tas hänsyn till kostnader, konkurrenter och hur mycket kunden är villig att betala.

 

b)      Rea när butik vill sälja ut svårsålda- och säsongsvaror

 

c)       Försäljningsintäkter räknas fram genom att ta pris per styck gånger försäljningsvolym

 

d)      Kostnader som ett företag har för att köpa in varor och få hem dem till egna lagret kallas ingående varukostnad

 

e)      Moms är en skatt som köparna måste betala för de flesta varor och tjänster

 

f)        Pålägg räknar förtagen fram för att få täckning för kostnader och vinst

 

g)       Marginal räknas fram i efterhand som försäljningspris per styck minus ingående varukostnad för en vara eller ett parti varor

 


9:4       En butik köper in 2 000  böcker för 80 000 kr. Frakt och försäkring uppgår till

 

             12 000 kr.

a)         Ingående varukostnad 80 000+12 000=92 000/2000=46 kr per bok

 

b)        Påläggssatsen är 100 %, då blir pålägget i kronor 46 kronor

 

c)         Försäljningspriset blir då 46+46 kronor = 92 kronor per bok

 

d)        Om boken skulle säljas för 69 kr blir pålägget 69 – 46/46 = 23 kronor (% satsen blir

 

             23/46 = 0,5 (50 %)

 

9:5       Fakturakostnad för 100 led-tv               400 000  

 

             Hemtagningskostnad                               100 000

 

             Ingående varukostnad                             500 000

 

             Pålägg 150 %                                                750 000

 

             Försäljningsinkomster exkl moms     1 250 000           

 

             Momspålägg 25%                                       312 500

 

             Försäljningsinkomst inklusive moms  1 562 500

 

             Försäljningspris inkl moms per stuyck      15 625

 

 

 

9:6       a)    1 000 000 – 500 000/400 = 1 250 kr för varje surfplatta

 

             (Försäljningsinkomst – varukostnad och hemtagningskostnad / antal)

 

             b)  1 000 000/400 = 2 500 kr pris/st                                 1 250/2 500 = 0,5 = 50% marginal

 

 

 

 

 

            

 

Uppgifter

  • Facit kalkyler och beräkningar

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: