Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Here comes trouble

Skapad 2020-05-05 22:40 i Smedby skola Hedemora
Grundskola 4 – 6 Engelska
When Trudy Hubble walked into the classroom, Rob said, "Here comes trouble!" Everyone laughed. Trudy didn´t think it was funny. The trouble was that Trudy was always tripping up and knocking things over... We are going to read the book as an ebook on OxfordOwl. You will have a worksheet with questions and words to write in.

Innehåll

UNDERVISNING

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Genom undervisning kring en gemensam skönlitterär bok ska eleven arbeta med att utveckla sin förmåga att läsa en autentisk text både högt och tyst. Undervisningen ska också leda till eleven utvecklar sin läsförståelse.

De förmågor som bedöms kommer att tränas genom att:

 • - du kommer att få tillfällen att läsa i din engelska skönlitterära bok både hemma och i skolan
 • - du kommer att få träna på strategier som underlättar vid läsning av engelsk litteratur
 •  

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • - förstå innehållet i skriven engelska
 • - förstå olika typer av engelska texter
 • - läsa engelsk text med godtagbart uttal och flyt
 • - skriftligt uttrycka dig

Du visar dina förmågor genom att:

 • - använda olika strategier när språket inte räcker till
 • - enskilt eller i grupp läsa engelska texter
 • - läsa en engelsk text med godtagbart uttal och flyt
 • - svara på frågor som tillhör texten

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: