Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek som socialt samspel

Skapad 2020-05-06 06:54 i Rådmansö förskola Norrtälje
Förskola
Vad kan olika lekar bidra med i det sociala samspelet mellan barnen? Hur kan vi pedagoger bidra för att ge barnen socialt samspel i leken?

Innehåll

Vi vill fortsätta arbetet med det sociala samspelet genom leken. 

Vi vet hur viktigt det är för en individ att kunna fungera socialt bland och med andra. 

Därför, skapar vi många lektillfällen där vi gör olika lekar tillsammans. 

När: Vi går när tillfällen ges till vår ”fotbollsplan” där vi gör olika lekar.  

Vad gör vi: leker många olika lekar som tex Kom alla mina kycklingar, Under hökens vingar, Killevippen, Karusellen, Tåget går, 

vi spelar fotboll, med många fler. 

Syfte: för att stärka barnen i det sociala samspelet genom leken. De lekar vi gör ska alla ha ett syfte och vara planerade utifrån att det sociala samspelet är i fokus. 

Vad får barnen ut av att leka på det här sättet: 

* Bekräfta varandra 

*Bekräfta sig själv

* Förstå instruktioner

*Förstå lekregler

* Samspela och samarbeta

* Våga ta plats/ge plats till andra

* Tillit till varandras lekkvaliteter 

* Ha roligt tillsammans 

* Pedagoger som är delaktiga i leken 

 

Material: Rockringar, bollar, svansar av plastband, tågbiljetter, ärtpåsar, mm 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: