Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Plast

Skapad 2020-05-06 07:18 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola F Kemi
Varifrån kommer atomerna i innebandyklubban och hur har de blivit till plast? Vad har plaster för betydelse för människan och samhället?

Innehåll

1. Innehåll:

Plast är ett material som finns i många olika former och används i  många olika områden. Plasten har förändrat människans liv och gett oss möjligheter vi inte hade innan. Men plasten har en "mörk" sida också. Plasten är ett problem för miljön och människan måste hitta lösningar för att minska dessa problem.

 

2. Material:

- GleerupsKemi

- vid behov: böckerna SpektrumKemi och KemiDirekt

- material som finns på klassens site om plast

 

3. Bedömning:

- skriftlig eller muntlig redogörelse som ska svara på följande frågor:

 • Vilket råmaterial framställs plast av och hur går framställningen av plast till?
 • Vilka användningsområden för plast finns det?
 • Vilka miljöpåverkan har människans användning av plast?
 • Hur funkar nedbrytningen av plast?
 • Vilka åtgärder finns för att minska miljöpåverkan av plastanvändningen?- dessutom har du möjlighet att påverka din bedömning genom muntlig deltagande i undervisningen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: