Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema "Räkna med Kanin och Igelkott"

Skapad 2020-05-06 07:30 i Åkershults förskola Alingsås
Förskola
Läsårets tema är att undersöka matematik samt att utveckla EQ-arbetet tillsammans med barngruppen då vi ser att det skulle gynna gruppen.Vi synliggör och upptäcker i samspel med barnen.

Innehåll

Syfte (varför)

Syftet med läsårets tema är att undersöka matematik samt att utveckla EQ-arbetet tillsammans med barngruppen då vi ser att det skulle gynna gruppen.Vi synliggör och upptäcker i samspel med barnen.  

 

Nuläge och intention

Vi märker att barnen utforskar matematik i sin omgivning och då vill vi fånga upp det intresset. 

I  vårt arbete med EQ , emotionell intelligens, vill vi stötta barnen i deras relationer och utveckla deras sociala samspel.

 

Genomförande (hur)

Tema introduceras genom en film där Kanin och Igelkott  ber om att få komma och hälsa på på förskolan. De kommer sedan med uppgifter och dilemman till barnen som de får lösa tillsammans.

Barnens intresse får sedan avgöra hur temat fortsätter.

Aktiviteterna utvärderas tillsammans med barnen på så sätt ges barnen inflytande och de blir delaktighet inför nästa aktivitet. 

Alla i arbetslaget ansvarar för utförandet, utvärdering och dokumentation.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: