Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk

Skapad 2020-05-06 07:57 i Stenhammarskolan 4-6 Flen
Grundskola 5 Matematik
I det här arbetsområdet ska vi jämföra och storleksordna bråk. Vi kommer lära oss och använda bråkplanket och se hur bråk och decimaltal hör ihop.

Innehåll

Mål för arbetsområdet:

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • skriva en halv med olika bråk.
 • jämföra och storleksordna bråk.
 • räkna ut en viss del av ett antal, t ex 2/3 av 18.
 • skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som ett decimaltal.

 

Undervisning och elevaktivitet:

Vi kommer ha genomgångar, titta på mattefilmer, arbeta laborativt och räkna i boken.

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din aktivitet under lektionerna och se på din delaktighet i de laborativa övningarna. När vi arbetat med grunderna för området kommer vi ha en diagnos. Beroende på hur det går för dig på diagnosen så kommer du antingen att få repetera och göra diagnosen igen eller få en utmaning för att fördjupa dina kunskaper.

 

Lycka till!

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: