Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sex och samlevnad

Skapad 2020-05-06 08:55 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 6 Biologi
Vad är pubertet? Hur kan kärlek kännas? Vi lär oss om identitet och relationer, och vi kommer även att prata om hur ett barn blir till.

Innehåll

Tidsplan / Lektionsplanering och arbetssätt

 Vi kommer att arbeta med detta tema under vecka 17 - 24

Vi kommer att:

 • utgå ifrån olika läroböcker
 • läsa texter och arbeta med läsförståelse enskilt, i lärpar och gemensamt.
 • se på filmer och ha diskussioner om ämnet.
 • utgå från era funderingar.
 • Skriva en kortare roman (skönlitterär text) med olika kapitel utifrån det vi pratar om.

Bedömning

Du kommer att bedömas i det du gör på lektionerna, både skriftligt (bland annat din roman) och muntligt. Vi kommer dessutom att ha ett skriftligt prov där du ska visa att du lärt dig organens namn och vilka funktioner de har. 

Begreppslista

könsorgan, befruktning, reproduktion, fosterutveckling, förlossning, mens, pubertet, hormoner, sexualitet, identitet, jämställdhet, normer

 Inom varje område finns även fler begrepp som hjälper dig att förklara de begrepp som står i listan.

Språkmål: Skriva en skönlitterär text med dess specifika drag. 

 

Matriser

Bi
sex och samlevnad

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Puberteten
Jag visar att jag kan några kännetecken om puberteten.
 • Bi  E 6
Jag kan några pubertetskännetecken för flickor och pojkar.
Jag kan några pubertetskännetecken för flickor och pojkar och något om varför det sker.
Jag kan flera pubertetskännetecken för flickor och pojkar och varför det sker.
Begrepp och resonemang
Jag resonerar och förklarar begreppen mens, befruktning, identitet, normer och jämställdhet, sexualitet och relationer.
 • Bi  E 6
Jag resonerar och förklarar på ett enkelt sätt hur några av begreppen hänger ihop med puberteten och människokroppen.
Jag resonerar och förklarar på ett utvecklat sätt hur de flesta av begreppen hänger ihop med puberteten och människokroppen.
Jag resonerar och förklarar på ett välutvecklat sätt hur begreppen hänger ihop med puberteten och människokroppen.
Könsdelar
 • Bi  E 6
Jag kan minst 3 könsdelar på vardera kön.
Jag kan minst 6 könsdelar på vardera kön.
Jag kan minst 9 könsdelar på vardera kön.
Använda information
 • Bi  E 6
För samtal och diskussioner till viss del framåt.
För samtal och diskussioner framåt.
För samtal och diskussioner framåt och fördjupar eller breddar dem.
naturvetenskapliga undersökningar
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
Du deltar i undersökningen och försöker med hjälp av dina gruppkamrater genomföra momenten. I arbetet använder du utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du deltar i undersökningen och bidrar med förslag på hur ni ska göra. I arbetet använder du utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du deltar i undersökningen och bidrar med förslag på hur ni kan göra som leder framåt. Du lyssnar in dina gruppkamraters förslag och jämför dem med dina egna. I arbetet använder du utrustningen på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
dokumentation
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
Du skriver kort med några ord till varje rubrik i laborationsrapporten och ritar en enkel bild till undersökningen.
Du kan skriva och förklara vad du gjort i de olika delarna av laborationsrapporten och ritar en tydlig bild till undersökningen.
Du kan tydligt skriva och förklara vad du gjort i de olika delarna av laborationsrapporten och ritar en detaljerad bild till undersökningen. Du skriver en välutvecklad slutsats.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: