Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7c. Biologi: Ekologi

Skapad 2020-05-06 10:10 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Biologi
Vad är ekologi och ekosystem? Hur kan vi förklara samspelet mellan organismerna och den miljö de lever i? Är det organismerna som påverkar miljön eller är det miljön som påverkar organismerna? Hur påverkar mänsklig verksamhet ekosystemen? Många viktiga frågor som kräver vetenskapliga svar, håll till godo!

Innehåll

Bedömning:

Formativt under lektioner, praktiska övningar och prov. Se matris. 

Tidsplan / Lektionsplanering:

Kursen pågår mellan ~v.12-17. (med reservation för ändrade förutsättningar)

Begreppslista:
Ekologi, ekosystem, ekosystemtjänst, cell, art, population, konsument, producent, kretslopp, nisch, hållbar utveckling, anrikning, näringskedja, näringsväv, näringspyramid, klimatområden, växtområden, fotosyntes, cellandning, konkurrens, biosfär, symbios, med flera.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Åk 7. Biologi - Ekologi VT 2020

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
-beskriva/förklara
Du har grundläggande kunskaper, vilket du visar genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier, tex evolutionsteori.
Du har goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av bilogins begrepp, modeller och teorier, tex evolutionsteori.
Du har mycket goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier, tex evolutionsteori.
Begrepp
-reonemang
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang (ekosystem, populationer, energiflöden, kretslopp).
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang (hälsa, sjukdom,sexualitet, ärftlighet, människokroppens byggnad och funktion, ekosystem, populationer, energiflöden, kretslopp).
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang (hälsa, sjukdom,sexualitet, ärftlighet, människokroppens byggnad och funktion, ekosystem, populationer, energiflöden, kretslopp).
Kunskap
-ta ställning
Du kan med enkla motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor (hälsa, naturbruk, ekologisk hållbarhet). Du för till viss del diskussionerna framåt.
Du kan med utvecklade motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor (hälsa, naturbruk, ekologisk hållbarhet). Du för diskussionerna framåt.
Du kan med välutvecklade motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor (hälsa, naturbruk, ekologisk hållbarhet). Du för diskussionerna framåt och fördjupar/breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: