Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Korsstygn - Krysskonst

Skapad 2020-05-06 10:58 i Dalhemsskolan Helsingborg
Bundet broderi, korsstygn
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Ett av våra vanligaste stygn i bundet broderi är korsstygn. Du ska först få lära dig grunderna och sedan formge ett valfritt motiv att brodera. Korsstygnsbroderierna ska avslutningsvis monteras

Innehåll

 

Syftet med arbetsområdet.

Syftet är att lära sig korsstygn, kunna följa en korsstygnsmall och översätta den till stygn på aidaväv.

Du ska också kunna skissa fram ett eget mönster med hjälp av rutpapper. 

                                                                    

Konkreta mål:

Eleven skall

-kunna i ord och bild presentera idèer samt planera slöjdarbetet.

- kunna välja material, färg och form.

-kunna arbeta efter olika instruktioner, välja lämpliga arbetsmetoder samt hantera redskap och verktyg på ett funktionellt sätt..

- kunna ta initiativ och egen ansvar.

-kunna beskriva slöjdprocessen med lämpliga ord och begrepp.

 

Mål för kursen:

·         Träna eleven i praktiskt arbete inom området korsstygn.

·         Träna skapande med färg och form i textila material.

·         Ge en inblick i det textila kulturarv och dess tekniker.

·         Kunna använda lämpliga ord och begrepp.

 

 

Studiematerial:

Litteratur på området korsstygn, arbetsbeskrivningar och instruktionsböcker.

Muntliga genomgångar.

 

Arbetssätt:

Ta reda på vad är korsstygn och material som används vid denna tekniken.

Planera mönster, färg och slutprodukt (t.ex. tavla, bokmärke, duk .

Välj en av de mönster du hittar i pärmar eller böcker. Du kan även rita själv.

Skriv i planerings blanketten material och verktyg.

Genomför arbetet, skriv utvärdering och lämna in.

Bedömning:

1. Arbetsprocessen:

 Hur du planerar och presenterar ditt arbete.

Hur beskriver du nästa moment (prova och omprova).

Hur framställer du ditt korsstygn.

Hur effektivt använder du tiden och hur sparsamt använder du material.

2. Redskap:

Hur använder du redskap.

 

Ord och begrepp: mönster, korsstygn, Aida väv, trubbig nål, att montera.

 

 

 

 Användbara länkar:

"Lär dig brodera korstygn."

https://www.youtube.com/watch?v=jd25K2f3En4

"Att sy korsstygn:"

https://www.youtube.com/watch?v=ju78vWqZs1s

"Sy korstygn" (utan ljud bara text och visar)

https://www.youtube.com/watch?v=jEK6EY4wqAM

"Hur du broderar korstygn" 

https://www.youtube.com/watch?v=jhq25eADT4I

 

Make Pixel Art: Här kan man själv tillverka mönster

www.makepixelart.com

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Kunskapskrav i slutet av åk 9, Slöjd Lgr11

F
E
C
A
Kunskapskrav / Förmåga
 • Sl
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställaslöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställaslöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställaslöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i ändamålsenligt sätt med precision.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
 • Sl
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: