Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigens tid 1914-1945

Skapad 2020-05-06 12:48 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Historia
Vi ska nu fördjupa oss i 1900-talet och de inledande åren fram till 1945. Arbetsområdet behandlar de båda världskrigen samt tiden mellan de två världskrigen. Vi ska ur olika perspektiv studera utvecklingen, deras orsaker, förlopp och konsekvenser.

Innehåll

 

Arbetsmetod:

Vi fortsätter med lektionsgenomgångar och eget arbete med att läsa texter och lösa instuderingsfrågor i Digilär.

Vi går igenom och repeterar bakomliggande faktorer, förlopp/händelser och konsekvenser av världskrigen och mellankrigstiden.

Läsinstruktioner för avsnittet: ”Världskrigens tid 1914-1945”

Läs följande i Digilär: "Nationskampen" – "Första världskriget", "På väg mot ett nytt världskrig" och "Andra världskriget".

Om du vill inhämta mer kunskaper inför din examination kan du även läsa  nedanstående texter:

I Digilär:

 • Den amerikanska demokratin: Demokratins försvarare de fyra första avsnitten
 • Grundläggande textavsnitt, skriv i sökrutan: Kvinnorna får rösträtt, Krigets offer.

Läs också Peter Englunds text: "Första världskriget – en oundviklig katastrof" se länken nedan: https://popularhistoria.se/artiklar/forsta-varldskriget-en-oundviklig-katastrof

Om du vill veta mer om slaget vid Dunkerque kan du läsa i bifogade länk:

https://popularhistoria.se/krig/andra-varldskriget/evakueringen-vid-dunkerque-1940

Lite kring Sveriges roll under WW2 kan du ta del av i dokumentären: "Fyra dagar som skakade Sverige". Du hittar dokumentären på  SVT-Play.

Följande fenomen, ord och begrepp är viktiga att känna till inför examinationen:

 • Nationalism, Imperialism, Kapitalism, Rasism, Konservatism, Liberalism, Socialism och Feminism
 • Vilka Allianser som bildades
 • Koloniers roll för utvecklingen under 1900-talet
 • Vilka tre stora utvecklingslinjer som kan ses under mellankrigstiden.
 • "Den stora depressionen"
 • Inflation/hyperinflation
 • Vad Versaillesfreden innebar
 • Bakomliggande orsaker till krigen och förloppen av krigen samt vilka konsekvenser/resultat som kriget skapade/gav.
 • Hur kvinnors situation var före, under kriget och mellan krigen. Vilken/vilka roller de tog under den här perioden i historien.
 • Rösträtten
 • Historiska personer under den här tiden.

Du hittar sammandrag av texterna ur Digilär i mina PP under "Uppgifter"

Examination

Området examineras genom aktivt deltagande i redovisningen av grupparbetet som startar v. 21.

Grupparbetsuppgiften återfinns nedan under Uppgifter.

 

 

Uppgifter

 • Läsinstruktioner inför redovisning av WW2

 • PP för WW1, På väg mot ett nytt krig och WW2

 • Examinerande Grupparbetsuppgift

Matriser

His
Avslutande kursmatris, Historia 1B.

E-nivå:
C-nivå:
A-nivå:
Förändringsprocesser.
Du kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.
Du kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Du jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen ditt val.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Du jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen ditt val.
Orsaker och konsekvenser.
Du kan översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Du kan utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Enskilda personers betydelse.
Du ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden.
Du ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden.
Du ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden.
Samband mellan dåtid och nutid.
Du ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Du ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Du ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband.
Slutsatser om dåtid - nutid - framtid.
Du kan dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Du kan dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Du kan dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Användning av historiska begrepp.
Du kan med viss säkerhet använda några historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Du kan med viss säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Du kan med säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: