Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text

Skapad 2020-05-06 13:36 i Gemensamt i Linköping Linköping
Gymnasieskola Historia
Under nästkommande veckor ska vi fördjupa oss i återberättande text med fokus på tidningsartikel.

Innehåll

Instruktioner för dig som lärare:

 • Ändra rubrik till ditt arbetsområdes titel
 • Skriv en ingresstext där du beskriver vad arbetsområdet handlar om.
 • Om så önskas: ta bort bilden genom att trycka på krysset precis till vänster om "Ingresstext", och lägg till passande bild för din kurs.
 • Lägg till kurs(er) som planeringen ingår i under "Lägg till kurs".
 • Längst ner i planeringen, tryck på "Läroplan" under rubriken "Lägg till" och välj det centrala innehåll och de kunskapskrav som behandlas i arbetsområdet för att förankra planeringen i kursen och legitimera arbetsområdet
 • Beskriv arbetsområdet med förankring i verkligheten - varför - ge en känsla av sammanhang (KASAM)
 • Öppna matrisen "Lektionsplanering" och skriv in din lektionsplanering. Den behöver bara bestå av något/några ord med vad lektionen syftar till att behandla, samt examinationstillfälle och examinationsform.
  • Vill du lägga till fler veckor, tryck "Ny aspekt", och vill du lägga till fler lektioner per vecka, tryck "Ny nivå". Vill du ta bort vecka eller lektion per vecka, tryck på krysset vid respektive kolumn eller rad som du vill ta bort.
 • Om så önskas kan du skapa fler matriser med nedbrutna kunskapskrav, av mer formativ karaktär eller med förmågor som arbetas med under arbetsområdet

 

Arbetsområde

Återberättande text med fokus på tidningsartikel för att få en förståelse hur en tidningsartikel är uppbyggd och hur den ska skrivas. Eleven kommer att få lära sig vilka språkliga drag som används i en tidningsartikel samt få lära sig att skilja på fakta och åsikt. I slutet ska eleven skriva om en berättelse till en nyhetsartikel.

 

Vad är en återberättande text?

 

När använder man sig av en återberättande text?

 

Hur är en tidningsartikel uppbyggd?

 

Ovanstående frågetecken kommer vi bland annat att räta ut under kommande veckor!

Uppgifter

 • Skugguppgift uppgiftsnamn

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skrivande av texter för att kommunicera, lära och reflektera. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade till sammanhanget. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
  Svb  -
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter från olika medier, till exempel tidningsartiklar, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Svb  -
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter. Hur man urskiljer budskap, syfte, avsändare och sammanhang i texter från olika medier.
  Svb  -
 • Ordkunskap, språkriktighet och språkets struktur, till exempel stavningsregler, skiljetecken och tempus. Hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Svb  -
 • Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Svb  -
 • Informationssökning i olika medier och källor. Hur man bedömer informationens rimlighet samt hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Svb  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar i samtal genom att framföra och efterfråga tankar och åsikter på ett sätt som för samtalet framåt. Dessutom genomför eleven utvecklade muntliga presentationer med anpassning till syfte och mottagare. Eleven skriver texter som är tydliga, sammanhängande och anpassade till sammanhanget.
  Svb  A
 • Eleven deltar i samtal genom att framföra och efterfråga tankar och åsikter på ett sätt som till viss del för samtalet framåt. Dessutom genomför eleven enkla muntliga presentationer med viss anpassning till syfte och mottagare. Eleven skriver texter som är begripliga, delvis sammanhängande och delvis anpassade till sammanhanget.
  Svb  C
 • Eleven deltar i samtal genom att medverka i att framföra och efterfråga tankar och åsikter. Dessutom medverkar eleven i att genomföra muntliga presentationer med anpassning till syfte och mottagare. Eleven skriver mycket enkla texter och medverkar i att anpassa texterna till sammanhanget.
  Svb  E
 • Eleven läser texter med gott flyt. Genom att reflektera över och göra utvecklade sammanfattningar av texternas innehåll visar eleven god läsförståelse. Eleven för utvecklade resonemang om skönlitteratur och andra typer av texter från olika medier.
  Svb  A
 • Eleven läser texter med flyt. Genom att reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texternas innehåll visar eleven tillfredsställande läsförståelse. Eleven för enkla resonemang om skönlitteratur och andra typer av texter från olika medier.
  Svb  C
 • Eleven läser texter med visst flyt. Genom att reflektera över och medverka i att göra sammanfattningar av texternas innehåll visar eleven läsförståelse. Eleven medverkar i att föra resonemang om skönlitteratur och andra typer av texter från olika medier.
  Svb  E
 • Eleven samtalar på ett utvecklat sätt om formellt och informellt språkbruk. När eleven söker information för eleven utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Svb  A
 • Eleven samtalar på ett enkelt sätt om formellt och informellt språkbruk. När eleven söker information för eleven enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Svb  C
 • Eleven medverkar i att samtala om formellt och informellt språkbruk. När eleven söker information medverkar eleven i att föra resonemang om olika källors användbarhet.
  Svb  E

Matriser

His
[Pilotmall Linköping] Lektionsplanering

Lektion 1
Lektion 2
Vecka 34
Introduktion Vad är en återberättande text?
Hur är en tidningsartikel uppbyggd? Läs sid. 10 tillsammans samt gör sid. 11 gemensamt.
Vecka 35
Jobba vidare enskilt i den gröna boken sid. 12-21
Mm...
Vecka 36
Mm...
Mm...
Vecka 37
Mm...
Mm...
Vecka 38
Repetera hur en tidningsartikel är uppbyggd.
Skriv om Rödluvan till en tidningsartikel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: