Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brev till skolministern

Skapad 2020-05-06 13:57 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Du skriver ett brev till skolministern med synpunkter på skolan i Sverige.

Matriser

Sv SvA
Brev

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tydlighet
Innehållet är till stor del klart och tydligt. Få delar i texten kräver omläsning.
Innehållet är ganska tydligt. Den röda tråden finns i texten. Tankegångarna kan följas lätt.
Innehållet är mycket tydligt. Den röda tråden finns från början till slut. Tankegångarna kan följas lätt.
Språk: ordval
Texten visar ett begränsat ordförråd. Det är främst vardagliga ord som förekommer i texten.
Försök till ett varierat ordval finns. Eleven använder sig av enkla, vardagliga ord men vågar delvis använda mer varierade ord.
Ordvalet i texten är varierat. Eleven vågar använda ett varierat språk vilket lyfter texten.
Stavning
Texten innehåller relativt få stav-/skrivfel som inte stör förståelsen av texten.
Väldigt få stav-/skrivfel förekommer.
Texten är språkligt helt korrekt.
Användning av skiljetecken
Texten innehåller punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken. Dessa används på ett relativt bra sätt.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och dessa används nästan helt korrekt.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och dessa används helt korrekt. Variationen av skiljetecken lyfter textens innehåll.
Styckeindelning
Styckeindelning finns och fungerar delvis.
Styckeindelning finns till stor del och är nästan helt korrekt genomfört.
Styckeindelningen är genomtänkt och lyfter textens struktur och innehåll och skapar ett bra flöde.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: