Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Unit: Apollo - short story

Skapad 2020-05-06 13:59 i Testgymnasiet i Linköping Linköping
Unit: Apollo - short story.
Gymnasieskola Engelska
The following weeks we are going to work with and read a short story called "Apollo" by Chimamanda Adichie. We will also learn to identify and use literary devices, in order to analyse the short story during a seminar in the end of the unit.

Innehåll

 

Unit:

The following weeks we are going to work with and read a short story called "Apollo" by Chimamanda Adichie. We will also learn to identify and use literary devices, in order to analyse the short story during a seminar in the end of the unit.  

Uppgifter

 • Skugguppgift Apollo

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor.
  Eng  -
 • Innehåll och form i olika typer av fiktion.
  Eng  -
 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen.
  Eng  -
 • Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier.
  Eng  -
 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer.
  Eng  -
 • Skönlitteratur och annan fiktion.
  Eng  -
 • Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.
  Eng  -

Matriser

Eng
Apollo - lesson plans

Wednesday 8.10-9.30
Friday 10.15-11.30
Vecka 34
Literary devices + lesson assignment
Watch TED-talk + discussions
Vecka 35
Lecture: African literature. Start reading short story.
Work with worksheet + vocabulary
Vecka 36
Advice for speaking examinations Prepare for seminar
Seminar 1
Vecka 37
Seminar 2
Seminar 3

Next unit: Movie project (w.38-40)

Wednesday 8.10-9.30
Friday 10.15-11.30

Eng
Matrix Apollo - short story

E
C
A
Diskutera och jämföra
översiktligt
välgrundat
nyanserat
Muntlig interaktion
tydligt visst flyt viss anpassning
tydligt
relativt ledigt med anpassning
Val av text
relevant
effektivt
kritiskt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: