Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott åk 5 VT

Skapad 2020-05-06 14:37 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Grundskola 5 Idrott och hälsa
Under vårterminen för åk 5 i Idrott och Hälsa kommer du att få träna på följande: Olika typer av rörelser i blandade aktiviteter, redskap, lekar och spel till och utan musik. Orientera dig i närliggande natur och område med hjälp av karta. Olika typ av lekar och aktiviteter, både inomhus och utomhus.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

Du ska få utveckla din förmåga att:

 • röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang
 • delta i olika lekar, spel och idrotter inomhus och utomhus
 • förstå kroppsliga och mentala effekter av olika träningsformer
 • ta emot instruktioner, följa regler och visa hänsyn

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedömma din förmåga att:

 • Delta och samarbeta i spel och lekar
 • att ta emot instruktioner, följa regler och visa hänsyn
 • att spela och leka med andra

Bedömningen sker genom observationer.

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen kommer att innehålla:

 • Idrottsundervisning inomhus och utomhus
 • Olika bollsporter, lekar och friidrott.
 • Teoretisk och praktisk orientering.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: