Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5 VT

Skapad 2020-05-06 14:59 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Grundskola 5 Engelska
Under höstterminen i åk 5 kommer du att få träna och förbättra dig på att tala, och diskutera engelska i olika sammanhang. Du kommer även får träna på artighetsfraser. Terminen kommer även innehålla grammatikträning. Du kommer få träna på att läsa, tillsammans med lärare, i par och självständigt, samt besvara frågor utifrån texten.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 Du ska kunna:

-formulera dig enkelt i både tal och skrift om ett elevnära ämne 
-läsa en enkel text och redogöra för innehållet
-delta i samtal och enkla dialoger

Bedömning - vad och hur

Skriva texter

Läsförståelse 

Talsituationer 

Undervisning och arbetsformer

- läsa olika slags texter och återberätta det du har läst
- skriva egna texter där du får tillfälle att använda de ord och fraser vi har arbetat med 
- samtala omkring texter och bilder

- artighetsfraser

- frågor och meningar med will/won’t  samt  did/didn't.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: