Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tistelfjäril

Skapad 2020-05-06 15:06 i Centrals förskola Kristianstad
Förskola
Vi följer Tistelfjärilens utveckling larv - puppa - fjäril

Innehåll

Nuläge:

Barnen visar ett intresse  för insekter,djur och växter i vårt närområde. Vi vill rikta deras uppmärksamhet mot lärandeobjektet fjärilar. 

 

Förskolans prioriterade mål:

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa"

 

Konkretisering av målen:  

 Vi riktar barnens uppmärksamhet mot lärandeobjektet fjärilar, vi bygger vidare på deras erfarenheter och utmanar barnen i sina proximala utvecklingszoner genom att arbeta vidare med begreppen larv,puppa. 

Vi kommer använda oss utav kritiska aspekter för att urskilja lärandet.

När barnen visar intresse efter egen förmåga genom att peka, benämna begrepp som larv, puppa, fjäril, stor, liten, vinge, antenn.

Tillsammans ta reda på vad fjärilar äter.

 

 

Metod: 

 • Konkret material
 • Bildstöd
 • TAKK
 • Skapande
 • Digitala verktyg
 • Drama
 • Meta kognitiva frågor
 • Språka, benämna ord och begrepp.
 • Beeboot
 • Vi påvisar hur man söker kunskap och hittar fakta om ämnet på olika sätt. 
 • Vi samtalar om de olika stadierna, söker tillsammans svar på internet och i böcker. 
 • Sjunger sånger, gör ramsor, läser böcker, leker lekar som rör fjärilens olika stadier. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: