Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi för åk 4-6 Surt och basiskt

Skapad 2020-05-06 15:07 i Skebo skola Norrtälje
Arbetsområdet tar upp pH-värde, naturliga indikatorer och försurning.
Grundskola 4 – 6 Kemi
Du kommer att få lära dig att motsatsen till surt inte är sött, vad pH-värde är och hur man kan mäta det.

Innehåll

Surt och basiskt

1. Surt och basiskt

- pH-värde

- naturliga indikatorer

- försurning

- labbrapport

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Se nedan

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Se nedan

4. Arbetssätt

Du kommer att få lyssna till och delta i gemensamma genomgånar och diskussioner. Du kommer att få arbeta laborativt och träna på att skriva labbrapporter.

5. Bedömning

Läraren bedömer löpande ditt deltagande i diskussioner, genomgångar och laborationer. I slutet av arbetsområdet kommer du att få visa vad du kan genom att göra en skriftlig kunskapskontroll.

6. Kunskapskrav

- Du skall känna till pH-skalan och begreppen surt, basiskt och neutralt.

- Du skall veta något om vilken praktisk användning man kan ha av att känna till ett ämnes pH-värde-

- Du skall veta hur man kan påverka ett ämnes surhetsgrad och vilken nytta det kan ha i vardagen.

- Du skall veta vad en indikator är ha tillverkat en egen, naturlig indikator.

- Du har övat vidare på hur man skriver en korrekt labbrapport.

7. Matris

Se nedan

Uppgifter

 • Ta reda på pH värdet och analysera.

 • Prov i kemi - Surt och basiskt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi för åk 4-6. Surt och basiskt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Granska och motivera
Du kan argumentera kring vad man kan göra för att begränsa försurning och hur man kan gå till väga för att åtgärda den med viss användning av kemins begrepp.
Du kan argumentera kring vad man kan göra för att begränsa försurning och hur man kan gå till väga för att åtgärda den med relativt god användning av kemins begrepp.
Du kan argumentera kring vad man kan göra för att begränsa försurning och hur man kan gå till väga för att åtgärda den med god användning av kemins begrepp.
Beskriv och förklara
Du använder dig till viss del av kemins begrepp när du beskriver vad pH-värde är och vad man praktiskt kan ha för nytta av att känna till pH-skalan.
Du beskriver vad pH-värde är och vad man praktiskt kan ha för nytta av att känna till pH-skalan med relativt god använding av kemins begrepp.
Du beskriver vad pH-värde är och vad man praktiskt kan ha för nytta av att känna till pH-skalan med god använding av kemins begrepp
Undersök
Du visar att du kan genomföra enkla undersökningar efter givna instruktioner och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar, I arbetet använder du utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du visar att du kan genomföra enkla undersökningar efter givna instruktioner och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt ifrån, I arbetet använder du utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du visar att du kan genomföra enkla undersökningar efter givna instruktioner och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån, I arbetet använder du utrustningen på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentera undersökning
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: