Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi sätter frön.

Skapad 2020-05-06 16:14 i Ängsgårdens förskola Kristianstad
Förskola
Barnen utgår från vårt tema om bondgården och vi fortsätter att sätta fokus på nya begrepp och ord som vi sätter i ett sammanhang. Dags att så och plantera.

Innehåll

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

Vet inte än.

Vi planterade och satte frön i pallkragar förra året som vi nu har städat och förberett för årets sådd.

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Prioriterade målet/målen:

2.1 NORMER OCH VÄRDEN

• respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

 

2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

2.3 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

• intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

 

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt:

Uppleva kretsloppet.

Lära sig ord och begrepp som frö, jord, vatten, sol, mörkt, växa, gro. sköta om, vattna.

Att uppleva att det jag gör , gör också en skillnad.

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

Barnen ska få plantera sina egna frön var och en .

Vi gör ett grodd experiment för att se vad som händer med bönor som vår vatten och ljus kontra inte vatten och ljus.

Planterar tillsammans för gemensam sådd i pallkragarna.

 

Vi gör saker tillsammans, gemensam upplevelse.

Kommunicerar och sätter ord på vad vi gör tillsammans i mindre grupper.

Låna böcker om ämnet.

Tittar på film om att plantera.

 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________

 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: