Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig redovisning - konspirationsteorier

Skapad 2020-05-06 16:14 i Testgymnasiet i Linköping Linköping
I denna uppgift ska du granska konspirationerna. Ni kommer att arbeta enskilt och du har fått tilldelad en konspirationsteori se dokument. I ert arbete ska ni redogöra för bakgrunden; alltså händelsen som är upprinnelsen till teorin, hur teorin uppkom, vilka människor/ vilken grupp som ligger bakom samt redogöra för vilken spridning eller vilket resultat som teorin fick. Tänk på att aktivt tillämpa de källkritiska metoderna som vi har gått igenom och att källhänvisa.
Gymnasieskola Historia
Det förekommer en hel del rykten om konspirationsteorier på nätet. Grundtesen är att det bakom särskilda samhällsförändringar eller fenomen finns en illasinnad grupp med intention att förstärka sin makt eller skapa kaos. Den mediala tidsålder vi lever i möjliggör för spridning av dessa teorier. Kan det beror på bristande källkritisk kompetens mån tro?

Innehåll

Muntlig redovisning - konspirationsteorier

 

Det förekommer en hel del rykten om konspirationsteorier på nätet. Grundtesen är att det bakom särskilda samhällsförändringar eller fenomen finns en illasinnad grupp med intention att förstärka sin makt eller skapa kaos. Den mediala tidsålder vi lever i möjliggör för spridning av dessa teorier. Kan det beror på bristande källkritisk kompetens mån tro? 

 

I denna uppgift ska du granska konspirationerna. Ni kommer att arbeta enskilt och du har fått tilldelad en konspirationsteori se dokument. I ert arbete ska ni redogöra för bakgrunden; alltså händelsen som är upprinnelsen till teorin, hur teorin uppkom, vilka människor/ vilken grupp som ligger bakom samt redogöra för vilken spridning eller vilket resultat som teorin fick. Tänk på att aktivt tillämpa de källkritiska metoderna som vi har gått igenom och att källhänvisa. 

 

Arbetet ska lämnas in skriftligt och även presenteras muntligt inför klassen, därför ska ni ha en Google Presentation som stöd till er presentation. Däri ska även ingå länkar till ett nyhetsklipp eller film och nyhetsrapportering. Presentationen ska vara mellan 12-15 minuter. De muntliga redovisningarna äger rum måndagen den 27:e april och måndagen 4 maj, torsdagen den 7 maj se redovisningslista.  

 

Filmtips:Sammansvärjningen (Mel Gibson)

Artikel i The Guardian: Trapped in a hoax: survivors of conspiracy theories speak out

 

Lycka till! /Marie-Helene

 

https://docs.google.com/document/d/1wECssEe-UYzUkY8LDtS3yVsL_HEcqzHXCgnkWSr5en8/edit#

Uppgifter

 • feedback

 • Feedback på muntliga presentationer

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
  His  -
 • Tolkning och användning av olika slags källmaterial i digital och annan form.
  His  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
  His  A
 • Eleven kan med viss säkerhet söka och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet och värderar dessa med enkla omdömen.
  His  C
 • Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.
  His  E

Matriser

His
[Pilotmall Linköping] Lektionsplanering

Lektion 1
Lektion 2
Vecka 34
Introduktion (varför handel)
Merkantilism
Vecka 35
Komparativa fördelar
Frihandel, WTO
Vecka 36
Protektionism
Exemplet USA - Kina
Vecka 37
Svensk utrikeshandel
Handel inom EU - Brexit
Vecka 38
Repetition och frågor inför examination
Skriftlig examination på plats i salen.

His
Källkritik

E
C
A
Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans.
Eleven kan med viss säkerhet söka och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans.
Eleven kan med säkerhet söka och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans.
I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.
I värderingen utgår eleven från olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet och värderar dessa med enkla omdömen.
I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: