👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - sortera efter egenskaper

Skapad 2020-05-06 16:37 i Tingbergsskolan Lilla Edet
Alla ämnen och material har olika egenskaper. Det är deras egenskaper som gör dem både lika och olika.
Grundskola 4 – 6 Kemi
Vi har en mängd olika ämnen och material överallt omkring oss. Guld, vatten och socker är exempel på ämnen och trä, tegel och glas är exempel på material. Alla ämnen och material har olika egenskaper. Det är deras egenskaper som gör dem både lika och olika.

Innehåll

 

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?                                       

 • Känna till olika egenskaper du kan sortera ämnen och material efter
 • Veta vad menas med pH-värdet, ledningsförmåga, brännbarhet, magnetiska egenskaper, löslighet och utseende

 Viktiga ord och begrepp

 • indelning
 • sortera
 • ämne
 • reaktion
 • material
 • egenskap
 • pH-värde
 • ledningsförmåga
 • brännbarhet
 • löslighet
 • utseende

   

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få;
 • Delta i genomgångar och diskussioner
 • Läsa faktatexter
 • Enskilt arbete
 • Arbete i grupp
 • Genomföra laborationer                                                                             

 

Vad som kommer att bedömas:

Hur du;
- söker, sorterar och tolkar information
- bearbetar information
- planerar, genomför och ansvarar för dina uppgifter
- förklarar och förstår ämnesrelaterade begrepp

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Hur du får visa vad du kan:

Förmågan att;
- leta, sortera och tolka information.
- bearbeta information.
- planera, genomföra och ansvarar för dina uppgifter
- förklara ämnesrelaterade begrepp

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi - sortera efter egenskaper

E
C
A
Ny aspekt
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planering som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planering som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planering som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Ny aspekt
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt oh effektivt sätt.
Ny aspekt
Eleven gör enkla dokumenteringar av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Ny aspekt
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens (uppbyggnad och andra) egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om materiens (uppbyggnad och) andra egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens (uppbyggnad och) egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.