Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 2B - Kapitel 3 Taluppfattning och huvudräkning

Skapad 2020-05-06 16:32 i Frötuna skola Norrtälje
Vi kommer att möta Sally och Kurre som hjälper oss igenom matematikensvärld.
Grundskola 2 Matematik
Vi fortsätter att använda oss av Favorit matematik. Målet är att du ska få repetera och befästa dina kunskaper samt skapa djupare förståelse för de olika räknesätten. I det här kapitlet kommer vi träna på 0-1000 med både addition och subtraktion, problemlösning och strategier samt arbeta med talsystem i olika kulturer genom historien.

Innehåll

Detta ska du lära dig:

Eleverna ska genom undervisningen utveckla sin förmåga att:

- formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, tex vid problemlösningar. 

- föra och följa matematiska resonemang, tex vid samarbete, gemensamma genomgångar.

-välja och använda lämpliga matematiska metoder tex utläsa av en instruktion, bild eller räkneberättelse vilket/vilka räknesätt som kan användas.

Kapitel 2:

 • Vi arbetar med begreppen: hundratal, tusental, summa, term, dela upp, addition, subtraktion, differens, ökar och minskar.
 • Taluppfattning talen 0 till 1000
 • Talsystem i olika kulturer genom historien
 • Addition och subtraktion inom talområdet 0 till 1000
 • Problemlösning och strategier

Så här kommer vi att arbeta:

 • gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier och att berätta hur vi löser olika problem och matteuppgifter
 • hjälper varandra att utveckla strategier vid problemlösning
 • arbeta enskilt och ibland med kamrat i olika matteuppgifter
 • arbeta med praktisk matematik
 • delta i diskussioner
 • delta i uppräkningsleken Hipps hopps och uträkning i ring leken
 • spela skattjakt och vilket tal? på favorit sidorna i matteboken
 • spela addition- och subtraktionsspel på iPad
 • färdighetsträna och arbeta med Favorit Matematik samt extra arbetsblad

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

 • Du får göra en utvärdering i slutet av kapitlet där du reflekterar kring vad du lärt dig
 • Du får utföra ett avstämningsprov (Summativt prov)
 • Du får formativ bedömning i klassrummet
 • Du är aktiv på genomgångar och använder lektionstiden på rätt sätt
 • Du deltar i gemensamma diskussioner/genomgångar i skolan

 

 

Kunskapskrav

Det vi arbetar med under vårterminen ligger till grund för att nå följande kunskapskrav i åk 3.

Se "kopplingar till läroplanen"

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favorit Matematik 2B - Kapitel 3 Taluppfattning och huvudräkning

Taluppfattning och huvudräkning

På väg
Godtagbar kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Begreppsförståelse
Jag kan ett fåtal av begreppen väl med stöd.
Jag kan nästan alla begrepp väl.
Jag kan alla begreppen väl.
Taluppfattning talen 0 till 1000
Jag kan med stöd bygga och skriva tal.
Jag kan bygga och skriva tal med ental, tiotal och hundratal. Jag kan också dela upp talen i ental, tiotal och hundratal när det finns noll på entalens eller tiotalens plats.
Jag kan jämföra talen i talområdet 0 till 1000.
Tal i olika kulturer genom historien, talsystem
Jag kan med stöd skriva ett tal från något historiskt talsystem.
Jag kan skriva tal från två olika historiska talsystem.
Jag kan visa och förklara hur man i olika kulturer genom historien har använt olika föremål eller tecken för att visa ental, tiotal och hundratal.
Addition och subtraktion, talområde 0 till 1000
Jag kan öka och minska tal med ental.
Jag kan öka och minska tal med tiotalsövergång och med tiotal.
Jag kan öka och minska tal med hundratal.
Problemlösning, strategier
Jag kan med stöd rita till problemet.
Jag kan rita och lösa problemet.
Jag kan välja räknesätt och skriva ett uttryck med mattespråket och bedöma om mitt svar är rimligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: