Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 6 "En el restaurante"

Skapad 2020-05-06 17:40 i Enskede skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
I det här arbetet kommer du att lära dig att muntligt beställa mat på restaurang.

Innehåll

Syfte

Vi arbetar med den här uppgiften för att du ska utveckla din förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
 • formulera dig och kommunicera i tal
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda

 

Undervisningsmål

Målet med undervisningen är att du ska:

 • lära dig nya mat/dryck ord och uttryck som du kan behöva när du ska
 • beställa mat på restaurang. Lära dig frågeord och oregelbundna verb.
 • läsa texter som handlar om matvanor och restaurangbesök.

Arbetssätt: grupparbete (3 personer)

 1. Karianne delar in klassen i grupper.

 2. Gruppen börjar med att bestämma namn på restaurangen, namn på de olika karaktärerna, vilket spansktalande land ni befinner sig i.

 3. Gör en meny med priser. (ta reda på landets valuta!).

 4. Gör ett manus med er dialog. Den ska bestå av tre roller: två gäster och en kypare. Bestäm ni vem som ska vara vem. Alla i gruppen måste delta. Ni kan använda er av de länken ni har fått av mig.

 5. Rätta och bearbeta er dialog efter respons från Karianne

 6. Ge tid åt att träna uttal, läs igenom texten för bra flyt och att kunna dialogen utantill.

Under arbetets gång kommer vi även att titta på olika videos för att lära oss nya ord och fraser som är bra för att beställa på restaurang. Ni kommer också ha läxförhör på orden från klippen vi tittar på.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
  M2  4-6
 • Olika former av samtal och dialoger.
  M2  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-6
 • Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.
  M2  4-6
 • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel gester och frågor.
  M2  4-6
 • Kunskapskrav
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
  M2  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.
  M2  E 6
 • Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.
  M2  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
  M2  C 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
  M2  C 6
 • Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.
  M2  C 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
  M2  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
  M2  A 6
 • Dessutom kan eleven använda sig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.
  M2  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: