Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resonerande text, 7C

Skapad 2020-05-06 19:38 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola F
Vi skriver resonerande texter utifrån ett tema från texter vi har läst eller genom en aktuell frågeställning som berör ungdomar/samhället. Det är med andra ord ett ganska fritt val av ämne med fokus på den resonerande textens struktur. Vi ska även träna på att använda källhänvisning i text.

Innehåll

Vad ska du göra?

Din uppgift är att skriva en resonerande text där du ger din syn på den frågeställning du har valt. I din diskussion kan du gärna reflektera på ett personligt plan och varför frågeställningen berör dig. 

För att underbygga ditt resonemang behöver du hitta stöd till dina åsikter på nätet via text, film eller ljud. Det är då viktigt att du anger vilka källor du hänvisar till i den löpande texten (brödtexten).

Koppla ditt resonemang till egna erfarenheter (det kan vara något du sett, läst, hört eller har varit med om), och gärna till händelser i vår omvärld, i nutiden eller förr.

Det är viktigt att komma ihåg att eftersom det handlar om DINA tankar, finns det i stort sett inget som är fel att skriva om. Det är dock viktigt att skilja på vad som är ens egna tankar och vad som är andras åsikter.

Matriser

Bedömningsmatris för resonerande text med källhänvisning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
Eleven följer uppgiften. Texten fungerar i huvudsak som en resonerande text.
Eleven följer uppgiften. Texten fungerar relativt väl som en resonerande text.
Eleven följer uppgiften. Texten fungerar väl som en resonerande text.
Innehåll
Dina tankegångar framgår och du resonerar på ett enkelt sätt om ditt valda ämne.
Dina tankegångar framgår tydligt och du resonerar på ett utvecklat sätt om ditt valda ämne.
Du resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt om ditt valda ämne.
Du ger ett exempel från din egen erfarenhet som passar i sammanhanget.
Dina exempel är passande och fördjupar/utvidgar resonemanget.
Dina exempel är träffande och bidrar till textens läsvärde.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydlig t.ex. genom styckeindelning, styckemarkering, inledning och/eller avslutning.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och styckemarkering, samt effektiv inledning och avslutning.
Textbindningen är enkel.
Textbindningen är utvecklad.
Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar ungdomstidningen, t.ex. genom ett ungdomligt språkbruk och läsartilltal.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar väl i ungdomstidningen, t.ex. genom en konsekvent genomförd stil.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande t.ex. att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande t.ex. att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Skrivregler
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer i relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer i väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Källhänvisning
Du använder dig av en källhänvisning i texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: